Göm menyn

Kajsa Ellegård

Bakgrund

Fil kand (statskunskap, företagsekonomi, sociologi, kulturgeografi och nationalekonomi)
Fil dr 1984 i kulturgeografi

Docent 1992 i kulturgeografi, samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Professor 1998 vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet

Vetenskapliga intresseområden

Tidsgeografi, utveckling av synsätt och metoder för analys av vardagslivets sammanhang
Visualisering av vardagens aktivitetsmönster på individ-, hushålls- och populationsnivå
Vardagens strukturella inbäddning och människors handlingsfrihet
Teknikens inbäddning i vardagslivets aktiviteter
Arbetsdelning mellan medlemmar i hushåll
Arbetslivets utveckling (teknik, lärande och arbetsorganisation)
Empiriskt forskningsfokus är energianvändning, främst användning av energi för vardagslivets olika aktiviteter


Keywords:

Pågående forskningsprojekt

Energieffektivisering vid renovering av miljonprogramsområde – CAREER, ett företagsforskarprogram för integrerat kunskapsbyggande (Formas, samfinansiering: Stångåstaden)
Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv (Stångåstaden)

Innovativ genomförandeprocess med samverkan mellan många aktörer vid renovering för energisnålt,
energieffektivt och gott äldreboende (Energimyndigheten, samfinansiering: Riksbyggen; Hemsö AB)

Publikationer

Kajsas publikationslista

Film  ”Konsten att bygga en bil i Volvo Uddevallaverken”. Dokumentärfilm

Aktuella publikationer

Bendixen, Hans-Jörgen; Ellegård, Kajsa (2014) Occupational therapists' job satisfaction in a changing hospital organisation: A time-geograpy-based study. Work. 2014, Vol. 47 Issue 2, p159-171. 13p. DOI: 10.3233/WOR-121572.

Nählinder, Johanna; Hellsten, Ulla-Karin; Silfverhielm, Maria; Wihlborg,  Elin; Ellegård, Kajsa (2013) Att följa trådar - textila företagare i samverkan. CKS-rapport 2013:2. Linköpings universitet.

Ellegård, Kajsa; Vrotsou, Katerina (2013) En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag. Aktuella analyser. Skolverket.

Orban, Kristina; Ellegård, Kajsa; Thorngren-Jerneck Kristina; Erlandsson, Lena-Karin Shared Patterns of Daily Occupations among Parents of Children Aged 4–6 Years Old with Obesity. Journal of Occupationa Science, Volume 19, Issue 3, August 2012, pages 241-257.

Ellegård, Kajsa (2012) Nu är det 2050. I: Nå klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt. SKL.

Ellegård, Kajsa; Svedin, Uno. Torsten Hägerstrand’s time-geography as the cradle of the activity approach in transport geography. Journal of Transport Geography, Jul 2012, Vol. 23, p17-25, 9p; DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2012.03.023

Persson, Olle & Kajsa Ellegård (2012) Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web. The Professional Geographer. The Professional Geographer; May2012, Vol. 64 Issue 2, p250-261, 12p. DOI:10.1080/00330124.2011.601187.

Ellegård, Kajsa & Jenny Palm (2011) Visualizing Energy Consumption Activities as a Tool for Making Everyday Life More Sustainable. Applied Energy 88, issue 5, 2011, pp 1920-1926. Elsevier.

Widén, Joakim, Molin, Andreas & Kajsa Ellegård (2011) Models of domestid occupancy, activities and energy use baseed om time-use data: deterministic and stochastic approaches with application to various building-related simulations. Journal of Building Performance Simulation (JBPS) 2011, p 1-18. Taylor & Francis.

Palm, Jenny & Kajsa Ellegård (2011), “Visualizing energy consumption activities as a tool for developing effective policy”, International Journal of Consumer Studies, vol 35, nr 2, sid 171-179.

Ellegård, Kajsa (2010) Time-Geography. I: Encyclopedia of Geography, p 2837-2840. Ed: Barney Warf. Sage.

Ellegård, Kajsa, Vrotsou, Katerina & Joakim Widén (2010)  VISUAL-TimePAcTS/energy use – a soft ware application for visualizing energy use from activities performed. I: Conference proceedings 3rd International Scientific Conference on “Energy systems with IT” at Älvsjö fair in association with Energitinget March 16-17 2010. p 1-16 Editors: Dahlquist E. and Palm J. http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=dr_erik_dahlquist

Ellegård, Kajsa (2010) Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet. Geografiska Notiser, vol LXVIII, nr 4, p 171-186

Ellegård, Kajsa (2010) Med gemensam kraft – för ett bekvämt vardagsliv med elsnåla och energieffektiva hushållsapparater. Tema –T Arbetsnotat nr 341. Linköpings universitet. Även på Energimyndighetens hemsida.

Vrotsou, Katerina, Ellegård, Kajsa & Matthew Cooper (2009) Exploring Time Diaries Using Semi-Automated Activity Pattern Extraction. eIJTUR (electronic International Journal of Time Use research), vol 6, September 2009.

Widén, Joakim, Lundh, Magdalena, Vassileva, Iana, Dahlquist, Erik, Ellegård, Kajsa & Ewa Wäckelgård (2009) Constructing load profiles for household electricity and hot water from time-use data – Modelling approach and validation. Energy and Buildings. Volume 41, Issue 7, July 2009, Pages 753-768.

Karlsson, Kristina & Kajsa Ellegård (2009) Visualizing patterns of energy use in households – the activity approach. In: Eceee2009summer study. Conference proceedings. http://www.eceee.org/conference_proceedings/

Ellegård, Kajsa (2009) Elanvändning i vardagen. Fokus på hushållens vardagliga elanvändning och beroende av omvärlden. Tema –T Arbetsnotat nr 340. Linköpings universitet.

Hägerstrand, Torsten (2009) Tillvaroväven. Red: Ellegård, Kajsa & Uno Svedin. Formas.

Ellegård, Kajsa (2009) Vardagsmat – om smör och ost i tid och rum. I: Världens gång. Red: Gyberg, Per & Hallström, Jonas. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa & Per Gyberg (2009) Teknik och vardag. I: Världens gång. Red: Gyberg, Per & Jonas Hallström. Studentlitteratur.

 

Programvara; Vardagen

 

ke

 

PROFESSOR

Telefon: 013-28 58 36
Fax: 013-28 44 61

E-post: kajsa.ellegard@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 15 12:13:52 CET 2016