Göm menyn

Publikationer

Olsson, L., Hjalmarsson, L., Wikström, M., Larsson, M., Bridging the implementation gap: Combining backcasting and policy analysis to study renewable energy in urban road transport (2015) Transport Policy, 37, pp. 72-82.

Hjalmarsson, Linnea. ”Regional Transport Policy: Progress Towards Environmental Adaption?”. The 13th World Conference on Transport Research, WCTR 2013, Rio de Janeiro, Brazil, July 15-18, 2013

Hjalmarsson L,  Integrated Policymaking between the Energy and Transport Sectors—The Case of Biogas and Energy-efficient Spatial Planning in the Stockholm Region, Conference on the Greening of Industry Network, Linköping, Sweden 22-24 October, 2012

Olsson, L., Hjalmarsson, L., 2012. Policy for biomass utilisation in energy and transport systems - The case of biogas in Stockholm, Sweden. Vol. 6, ed.^eds., pp. 4758-4765. World Renewable Energy Forum, WREF 2012, Including World Renewable Energy Congress XII and Colorado Renewable Energy Society (CRES) Annual Conference;Denver, CO;13 May 2012through17 May 2012

Hjalmarsson L, Larsson M, Olsson L, Wikström M (2011) Pathways to a renewable transport system in Stockholm 2030, Working paper no 48, Energy Systems Programme, Linköping University

Hjalmarson L (2010) Götalandsbanan – om betydelsen av ideal, aktörer och nätverk i den kommunala planeringsprocessen, Masteruppsats i Policyanalys vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

Hjalmarson L, Högberg M (2008) Circular Migration between Senegal and the EU?: a Discourse Analysis of Migration Practice(s), Magisteruppsats i Statsvetenskap vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

Hjalmarson L, Schmidt A (2007) Svensk bostadspolitik i förändring – en analys av politiska argument kring debatten om försäljning av allmännyttan, Kandidatuppsats i Statsvetenskap vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

 

 Linnea

Doktorand

Telefon: 013-28 58 37
Fax: 013-28 44 61

E-post: linnea.hjalmarsson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: linnea.hjalmarsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 31 14:10:58 CET 2016