Göm menyn

Regional energisamverkan för regional utveckling av hållbara energi- och transportsystem

 

Syftet med projektet är att studera regionala planeringsprocesser för olika energieffektiva lösningar inom både energi- och transportsystemet. Inom den regionala nivån i Sverige agerar en rad aktörer med olika kompetenser och uppdrag därför är deras organisering, styrning, samverkan och beslutsfattande i fokus för studien. De aktörer som är aktuella är de som agerar inom de policy- och planprocesser som rör energi och transporter, varför både privata och offentliga aktörer studeras. Projektet ingår i forskarskolan Program Energisystem. Projektet pågår under perioden 2010-2014 och finansieras av Energimyndigheten.

 Linnea

Doktorand

Telefon: 013-28 58 37
Fax: 013-28 44 61

E-post: linnea.hjalmarsson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: linnea.hjalmarsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 31 14:10:58 CET 2016