Göm menyn

Biogas i den hållbara regionen: Användare och framtidsvisioner


För att nå en ökad förståelse för biogasens roll för en framtida hållbar utveckling krävs ett systemperspektiv i vilket såväl tillförsel som användare studeras. Medan utmaningar kring produktion och tillförsel haft stort fokus i sådana systemanalyser, har perspektiv på användare och användares roll för biogasens utveckling saknats. Det här projektet syftar till att undersöka användare och framtidsvisioner kring biogas ur ett regionalt perspektiv. Genom detta ska projektet bidra till att öka kunskapen om biogasens roll för en regional hållbar utveckling i ett framtidsperspektiv. I projektet studeras aktörer från såväl tillförsel- som användarsidan i svenska regioner. Forskningsfrågor som ska besvaras är till exempel: Vilka hinder och möjligheter ser aktörer från användar- och tillförselsidan kring biogasens roll för den framtida hållbara regionen? Hur påverkar institutionella villkor användningen och utvecklingen av biogas i ett regionalt perspektiv – och vilka möjligheter har aktörer att påverka användningen regionalt? I projektet genomförs 3-4 fallstudier där intervjuer, dokumentstudier och workshops används för datainsamling.

Projektet är en del i det tvärvetenskapliga kompetenscentret Biogas Research Center (BRC) som är finansierat av Energimyndigheten, LiU och externa organisationer. Projektet sträcker sig mellan 2014-2018. Läs gärna mer om BRC på http://www.liu.se/forskning/brc?l=sv

Information


Projekt pågår:  2014-2018

Finansiär:  Energimyndigheten, LiU och externa organisationer

Kontaktperson: 

Magdalena Fallde
+46 13 28 10 48
magdalena.fallde@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: magdalena.fallde@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 04 08:13:40 CEST 2015