Göm menyn

Implementeringsprocessen ”gröna påsen”

 

Mitt post doc-projekt ”From household waste to biogas production: Street-level bureaucrats in a municipal implementation process” syftar till att studera den tidiga implementeringsprocessen då ”gröna påsen” (utsortering av matavfall för biogasproduktion) införs i Linköpings kommun. I projektet studerar jag aktörer inom det kommunala bostadsbolaget och deras hyresgäster såväl som politiker och tjänstemän i den kommunala organisationen. Fokus ligger på aktörer inom bostadsbolaget som kan ses som ”närbyråkrater” (”street-level bureaucrats”), för att undersöka hur de agerar och tolkar politiska visioner och hyresgästers vardagsbehov i processen.

Information


Projekt pågår: 

Finansiär: 
 

Kontaktperson: 

Magdalena Fallde
+46 13 28 10 48
magdalena.fallde@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: magdalena.fallde@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Apr 02 12:02:47 CEST 2015