Göm menyn

Optimal lokalisering av biodrivmedelsproduktion i Sverige

I underlagsrapporten om biodrivmedel till den statliga utredningen om FossilFri Fordonstrafik konstateras att potentialen att producera hållbara biodrivmedel motsvarar ungefär en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel för vägtransporter, med en betydande del av råvarorna härrörande från olika restprodukter (skogsbruk, jordbruk, avfall). Vidare konstateras att för att få fördelaktiga ekonomiska skaleffekter kommer det att krävas stora produktionsanläggningar, samt att den geografiska spridningen av råvaror kommer medföra logistiska utmaningar. Denna problematik har studerats i två tidigare f3-projekt (f3:R3 samt f3:R17), där den teknoekonomiska, geografiskt explicita modellen BeWhere Sweden utvecklats för att kunna studera lokalisering och egenskaper hos produktionsanläggningar för nästa generations biodrivmedel.

Genom att anta ett aktörsperspektiv fördjupas förståelsen av hur övergången mot ökad biodrivmedelsproduktion tolkas och hanteras bland exempelvis företag eller olika branscher på lokal/regional nivå, vilket är av stor vikt i omställningen mot ett hållbart energisystem. Analys av modellresultaten i samarbete med branschrepresentanter och andra avnämare för biodrivmedelsproduktion används som ett led i modellvalideringen, och stärker BeWhere Sweden’s roll som verktyg i besluts- och förhandlingsunderlag. Den direkta kopplingen mellan forskare och avnämare kan dessutom bidra till ett generellt ökat förtroende för resultat från energisystemmodeller.

Information


Projekt pågår:   2014 - 2017

Finansiär:  f3/Energimyndigheten

Kontaktperson: 

Elisabeth Wetterlund, LTU


Övriga ingående i projektet:

Magdalena Fallde
+46 13 28 10 48
magdalena.fallde@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: magdalena.fallde@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 04 08:30:27 CEST 2015