Göm menyn

Magdalena Fallde

 

Bakgrund

- Fil mag i statsvetenskap, Linköpings universitet, 2005
- Fil dr i Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2011

Vetenskapliga intresseområden

Min forskning inriktar sig på kommunala politiska processer kring energi, avfall, miljö och transporter. I min avhandling ”Miljö i tanken?” har jag analyserat policyprocesser där ett flertal olika policyområden ingått: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom fallstudier av två kommuner, Linköping och Helsingborg, undersökte jag hur och varför biogas valts som drivmedel för kollektivtrafiken. Studien är processorienterad och fokuserar på hur och varför aktörer med hjälp av resurser, intressen och problemdefinitioner, kunnat påverka policys utfall. Resultatet visar att processerna bestod av traditionella policyområden – stuprör – där aktörer, intressen och resurser skilde sig mellan de olika sektorerna. Avhandlingen visar också att en sammankoppling mellan de tre policyområdena för transport, energi och miljö varit väsentlig för att nå beslut kring biogasdrift i processerna.


Keywords:

Nuvarande forskningsprojekt

  • Biogas i den hållbara regionen: Användare och framtidsvisioner

  • Optimal lokalisering av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Publikationer

Olsson, Linda och Fallde, Magdalena (2014) ”Waste(d) potential: a socio-technical analysis of biogas production”. Journal of Cleaner Production (in press). Länk

Fallde, Magdalena (2015) “Can area managers connect policy and tenants? Implementation and diffusion of a new waste management system in Linköping, Sweden”. Journal of Environmental Planning and Management, 58:5, p 932-947. Länk

Fallde, Magdalena och Eklund, Mats (2014) “Towards a sustainable socio-technical system of biogas for transport: the case of the city of Linköping in Sweden”. Journal of Cleaner Production (in press). Länk

Fallde, Magdalena (2011) Miljö i tanken?: Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005, Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800; 534

Fallde, Magdalena, Flink, Mimmi, Lindfeldt, Erik, Pettersson, Karin och Wetterlund, Elisabeth. ’Bakom drivmedelstanken – perspektiv på svenska biodrivmedelssatsningar’, Arbetsnotat nr 36, Program Energisystem, Linköpings universitet, 2007

 

Forskning i farten

falldePOST doc

Telefon: 013-28 10 48
Fax: 013-28 44 61

E-post: magdalena.fallde@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: magdalena.fallde@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 04 08:09:55 CEST 2015