Göm menyn

Vardagliga aktiviteter

 

Mitt doktorandprojekt handlar om att öka kunskapen om hur och när resursanvändning genereras av vardagliga aktiviteter och att använda denna för utveckling av policyinstrument som främjar social och ekologisk uthållighet.

Projektet fokuserar på energi och mobilitet och ska analysera hur resursanvändningen är inbäddad i vardagliga aktivitetsmönster. Det finns ett kunskapsgap mellan vad man vet om individ och hushållsnivå respektive vad man vet om populationsnivå. Projektet avser att brygga över detta gap.

maDOKTORAND

Telefon: 013-28 21 78
Fax: 013-28 44 61

E-post: mattias.hellgren@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: mattias.hellgren@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 29 13:50:53 CEST 2015