Göm menyn

Mattias Hellgren

Bakgrund

Jag blev antagen till forskarutbildning vid Tema teknik och social förändring 2010. Min bakgrund är inom samhälls- och beteendenvetenskaperna med sociologi huvudämne. Efter magisterexamen i sociologi 2006 var jag anställd som utredare och senare adjunkt vid Avdelningen för Sociologi (numera APS) vid Linköpings Universitet.

Undervisning

Min huvudsakliga undervisning har varit inom sociologisk teori och främst kvantitativ metodologi. Jag har huvudsakligen undervisning inom fristående kurser i sociologi. Jag har även tidigare undervisat på socionomprogrammet, PA-programmet, Masterprogrammet i HRM/HRD och kognitionsvetenskapliga programmet.

Vetenskapliga intresseområden

 Mina huvudsakliga intressen är hur vardagen struktureras, effekterna av interaktionen mellan vardagsliv och teknologi samt vetenskaplig metodologi, främst då kvantitativ.


Keywords:

Nuvarande forskningsprojekt

Mitt doktorandprojekt handlar om att öka kunskapen om hur och när resursanvändning genereras av vardagliga aktiviteter och att använda denna för utveckling av policyinstrument som främjar social och ekologisk uthållighet.

Projektet fokuserar på energi och mobilitet och ska analysera hur resursanvändningen är inbäddad i vardagliga aktivitetsmönster. Det finns ett kunskapsgap mellan vad man vet om individ och hushållsnivå respektive vad man vet om populationsnivå. Projektet avser att brygga över detta gap.

Publikationer

Grahn, P., Hellgren, M. Munkhammar, J. (2011) Photovoltaics, electric vehicles and energy users. Arbetsnotat nr 50, Program Energisystem, Linköpings universitet

Nätverk

Jag ingår i följande forskningsnätverk:

maDOKTORAND

Telefon: 013-28 21 78
Fax: 013-28 44 61

E-post: mattias.hellgren@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: mattias.hellgren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015