Göm menyn

Martin Hultman

 

Bakgrund

Junior lektor, Linköpings universitet (2015-
Forskare, Idé och miljöhistoria, Umeå universitet (2013-2014)
Gästforskare, Massey university, Nya Zealand (2013)
Postdoc, Vetenskap, teknik och miljöstudier, Umeå universitet (2011-2012)
Gästforskare, University of Canterbury, Nya Zealand (2011)
Fil. Dr. Teknik- och social förändring vid TEMA samt Program Energisystem, Linköpings Universitet (2003-2010)
Fil. Mag, Samhälls- och kulturanalys (2002)

Vetenskapliga intresseområden

Energi- och miljöpolitik i bred mening inklusive ekoprenörskap, miljöutopier, teknikförväntningar, genusstudier och klimatet. Med en tvärvetenskaplig grund- och doktorsutbildning som bas har jag använt mig av posthumaniora, diskurs och aktör-nätverksteori i mina undersökningar. Extra spännande har jag funnit forskare som Barad, Callon, Deleuze & Guattari, Bennet, Haraway, Laclau samt Serres.

Keywords

Ekomodern maskulinitet, Posthumaniora, Ekomodern utopi, Positiv apokalyptik, Förväntanssociologi, STS

Forskningsprojekt

1. Ekoprenörskap
Jag undersöker hur olika entreprenörer och nätverkssamordnare skapar energi och miljöinnovationer för omställning.

2. Miljöutopier
Bilder av framtiden både kanaliserar resurser och formar nutiden. Med hjälp av teorier om utopier analyserar jag hur framtidens samhälle och vidhängande miljöpolitik är tänkt att se ut under olika tidsperioder.

3. Teknikförväntningar
Förväntningar på kvalitét, hållbarhet och vad en teknik ska leverera är centralt för dess succé. I denna del av min forskning undersöker jag hur teknik laddas med förhoppningar med hjälp av diskursteori samt aktör-nätverksteori och tidigare forskning inom förväntanssociologi, innovationsstudier och teknik- och vetenskapsstudier.

4. Energipolitik genusundersökt
Energi- och miljöpolitiken är ett av de områden som är bär med sig mest samhällsvisioner definierade utifrån identiteter formade av exempelvis maskulinitet. Inom detta område undersöker jag hur genus görs inom energi- och miljöpolitik. Mer specifikt har jag medel för forskning inom projektet ”Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik 1971-1991” finansierat av Energimyndigheten.

5. Klimatet
I en omfattande undersökning av klimatdebatten har jag tillsammans med Jonas Anshelm studerat diskurser vilka konstruerar dess karaktär och lösningar.   

Nätverk

Jag är initiativtagare till två forskningsnätverket om naturresurser. Det ena handlar om gruvor och mineraler och heter Swedish Mineral Technology Network vilket finansieras av RJ. Det andra forskarnätverket som jag leder heter Environmental Posthumanities och finansieras bland annat av ett internationaliseringsbidrag från Umeå universitet.

Beviljade forskningsmedel

Huvudsökande

Formas, 2-år, 100%, diarienr. 2011-708 “Ecopreneurship and small scale energy technology
                    Historical and contemporary comparisons between WELGAS, EgenEL and
                    Powerhouse Ltd” (2013-2014)

Romanusfonden forskningsmedel (2011)

Romanusfonden forskningsmedel (2010)

Medsökande

Vetenskapsrådet, 3 år, (2015-2017), Svensk mineralpolitik, 75% forskning

Energimyndigheten, 3 år (2015-2017), Energi och genus, 80% forskning

Populärvetenskap; Den tredje uppgiften

Jag är mycket mån om att kunskap inte ska stanna på universitetet samt övertygad om att kunskap inte bara finns inom universiteten. Därför har jag engagerat mig med publikationer, föreläsningsserier, nätverksträffar och krönikor samt bokrecensioner i dagstidningar utanför universitetet för att vara med i dialoger om hållbar utveckling.  Exempel är populärvetenskaplig artikel om WELGAS i Uppfinnaren & Konstruktören, intervjuats i Riksdagens tidning, anordnat en årlig föreläsningsserie i energi- och miljöfrågor för allmänheten som gått av stapeln i Bestorp, jobbar praktiskt med lokalekonomiska omställningsfrågor, organiserat pendlarsamåkning samt digitaliserat biograf en i samhället. I arbetet med SweMineTechNet har jag organiserat två öppna möten med allmänheten, ett i Storuman och ett i Umeå. Mina texter har också recenserats av andra och omskrivits av bland andra Birger Schlaug i Sydsvenskan i en recension av mitt kapitel i boken Green Utopianism samt Katrin Kielos i Dagens Nyheter där hon byggde sin artikel ”Klimatförändringen är en man” på min artikel om Schwarzenegger som publicerades i Genusvetenskaplig tidskrift.

Publikationer

Hultman, Martin (2015), Den inställda omställningen. Svensk energy- och miljöpolik i möjligheternas tid 1980-1991, Gidlunds förlag

Anshelm, Jonas and Martin Hultman (2014), Discourses of Global Climate Change, Routledge:London

Hultman, Martin (2014), “The Ecotopia of WELGAS: A historical account of a small scale Swedish renewable energy utopia in the 1980s intertwined with energy- and environmental politics”. Edited by Karin Bradley and Johan Hedren, Green Utopianism,  Routledge: London

Anshelm, Jonas and Martin Hultman (2014), ”A Green fatwā? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity”, NORMA: International Journal for Masculinity Studies, (2) 84-96

Hultman, Martin (2013)”The Making of an Environmental Hero: A History of Ecomodern Masculinity, Fuel Cells and Arnold Schwarzenegger”, Environmental Humanities 2: 83-103.

Hultman, Martin, and Christer Nordlund (2013)”Energizing technology: expectations of fuel cells and the hydrogen economy, 1990–2005”, History and Technology 29(1): 33-53.

Åsberg, Cecilia, Martin Hultman, & Francis Lee, (2012), Posthumanistiska nyckeltexter, Studentlitteratur: Lund

Hultman, Martin, and Ali Yaras (2012) ”The socio-technological history of hydrogen and fuel cells in Sweden 1978–2005; mapping the innovation trajectory”, International journal of hydrogen energy 37(17): 12043-12053

Hultman, Martin (2011) ”Ekomodern maskulinitet; eller historien om hur Arnold Schwarzenegger blev 2000-talets miljöhjälte”, Tidskriften för genusvetenskap (4), 5-26

Hultman, Martin & Evangelou, Angelos (2010) “Auto-mobility vs. Self-mobility and Collective Mobility: The Socio-cultural Implications of the Use of Car in Cyprus”. Edited by Gronau Werner Transport Planning in the Eastern Mediterranean, MetaGis

 

nhlektor

Telefon: 013-28 10 00
Fax: 013-28 44 61

E-post: martin.hultman@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 20 09:29:57 CET 2016