Göm menyn

Förpacka, förhandla, förändra: Att översätta kunskap till praktik

 

Hur blir forskningsbaserad vetenskaplig kunskap till praktik? Och närmare bestämt, hur blir kunskap som tas fram inom en kontext till praktik i en helt annat?

Projektet studerar skärningspunkten mellan produktionen av (medicinsk) kunskap och dess användning i praktiken, genom att fokusera på medlande yrkesutövare i tre till synes så disparata yrken som veterinärpatologer, barnmorskor i föräldrautbildning och leverantörer av företagshälsovård. Genom etnografiskt fältarbete - att observera och intervjua medlare och praktiker för att fånga deras perspektiv på sitt arbete - samt att analysera riktlinjer, generar projektet kunskap om vilka faktorer som påverkar hur kunskap förflyttas mellan kontexter och översätts till vardaglig praktik. Projektets resultat gör det möjligt att både bättre förstå samhällets kunskapsförsörjning på en teoretisk nivå och att följaktligen utveckla och förbättra den i praktiken. Eftersom vetenskapsbaserad kunskap spelar en central roll i dagens samhälle, är det av stor samhällsrelevans att utarbeta sätt att reflektera över hur vetenskapsbaserad kunskap blir en del i människors vardag.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, påbörjades i mars 2016 och beräknas pågå till 2020.

 

Projektledare: Corinna Kruse

Medverkande: Corinna Kruse, Jenny Gleisner, Hannah Grankvist och John Sjöström (Svenska Miljöinstitutet - IVL)

Information


Projekt pågår: 

Finansiär:  Riksbankens Jubileumsfond

Projektledare: 

Corinna Kruse
+46 13 28 47 29
corinna.kruse@liu.se


Tillsammans med:

Hannah Grankvist
+46 13 28 26 77
hannah.grankvist@liu.se

Jenny Gleisner
+46 13 28 22 73
jenny.gleisner@liu.se

John Sjöström, (Svenska Miljöinstitutet - IVL)
+46 10-788 66 16
john.sjostrom@ivl.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: corinna.kruse@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 21 11:51:20 CEST 2016