Göm menyn

Kriminaltekniker som gränsprofession: organisering för samarbete mellan rättsväsendets disparata kunskapskulturer

Projektet studerar samordningen av mycket olika yrkesgrupper inom rättsväsendet som gör gemensam produktion av teknisk bevisning möjlig. Teknisk bevisning såsom DNA-bevisning eller fingeravtryck involverar kriminaltekniker på brottsplatsen, forensiker i laboratoriet, jurister som tolkar bevisningen i rättegången, samt polisens utredare vars arbete ligger till grund för dessa tolkningar. Med andra ord samarbetar hela rättsväsendet kring att skapa ny och rättssäker kunskap för att lösa brott. För att detta samarbete ska kunna fungera och framställa användbar teknisk bevisning krävs det att dessa aktörer kan kommunicera och samarbeta med varandra. Med andra ord måste det finnas gemensam kunskap och gemensamma förståelser som ligger till grund för samarbetet och gör det över huvud taget möjligt.

Den yrkesgrupp som länkar ihop rättsväsendets kunskapskulturer och således kan sägas utgöra en sådan gemensam grund är kriminalteknikerna. De är poliser, med både utbildning i och erfarenhet av polisarbete, men också specialutbildade i kriminalteknik av Statens kriminaltekniska laboratorium och förenar således olika kunskapskulturer.

Projektet syftar inte bara till att öka kunskapen om rättsväsendet och dess framställning och användning av teknisk bevisning. I ett vidare perspektiv bidrar projektet till förståelsen av samordning och samarbete kring kunskapsproduktion i komplexa organisationer genom att vidareutveckla existerande teoretiska begrepp.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, påbörjades i januari 2013 och förväntas pågå till december 2015.

Information


Projekt pågår:  2013 - 2015

Finansiär:  Vetenskapsrådet
 

Kontaktperson: 

Corinna Kruse
+46 13 28 47 29
corinna.kruse@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: corinna.kruse@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 05 11:42:50 CEST 2015