Göm menyn

Publikationer

 

Vetenskapliga artiklar

2013 "The Bayesian approach to forensic evidence: Evaluating, communicating, and distributing responsibility." Social Studies of Science 43(5): 657-680.

 

2012 "Legal Storytelling in Pre-Trial Investigation: Arguing for a Wider Perspective on Forensic Evidence." New Genetics and Society 31(3): 299-309. 

 

2010 "Forensic Evidence: Materializing Bodies, Materializing Crimes." European Journal of Women’s Studies 17(4): 363-377.

2010 "Producing Absolute Truth: CSI Science as Wishful Thinking." American Anthropologist 112(1): 79-91.

2004 "Making It Work: Balancing Uncertainty and Resources in Genetic Research." Lychnos 2004: 151-164.

Böcker

 2016 The Social Life of Forensic Evidence. University of California Press.

Bokkapitel

2015 "Being a Crime Scene Technician in Sweden" i Ilana Gershon (red) A World of Work - Imagined Manuals for Real Jobs. Cornell University Press.

2010 "Incorporating Machines into Laboratory Work: Concepts of Humanness and Machineness" i Ericka Johnson och Boel Berner (red) Technology and Medical Practice: Blood, Guts and Machines. Ashgate, London: 161-178.

Monografier

2006 The Making of Valid Data – People and Machines in Genetic Research Practice. Linköping Studies in Arts and Science 361.

Antologier

Boel Berner och Corinna Kruse (red)

2013 Knowledge and Evidence - Investigating Technologies in Practice. Studier i teknik och social förändring 1.

Populärvetenskapligt

 

2013 "The Evidence That Doesn't Lie - CSI and Real-Life Forensic Evidence." Anthropology Now 5(3): 1-8.

 

2012 Teknisk bevisning - hur går det till? En kriminalteknisk resa genom rättsväsendet. Perspektiv på tekniken nr 5.

 

2010 "CSI och den absoluta sanningen." Kriminalteknik 2:2010: 10-11.

 

Övrigt

 

 

Victor Toom, Matthias Wienroth, Amade M’charek, Barbara Prainsack, Robin Williams, Troy Duster, Torsten Heinemann, Corinna Kruse, Helena Machado, Erin Murphy 2016 "Approaching ethical, legal and social issues of emerging forensic DNA phenotyping (FDP) technologies comprehensively: Reply to ‘Forensic DNA phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes’ by Manfred Kayser." Forensic Science International: Genetics 22: e1-e4.

 

2007 "Räddning, risk och identitet en forskningsöversikt över brandmannayrket." Tema Teknik och social förändring: Arbetsnotat 306.

 

2002 "A Glimpse into a Laboratory." Tema Teknik och social förändring: Arbetsnotat 258.

 

 

 

tech

Universitetslektor

Telefon: 013-28 47 29
Fax: 013-28 44 61

E-post: Corinna Kruse

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: corinna.kruse@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 22 14:31:16 CEST 2016