Göm menyn

Communicating Promises and Troubles. HPV Vaccination Campaigns, Care, Temporalities

Min avhandling är en del av forskningsprojektet Prescriptive prescriptions: Pharmaceuticals and `Healthy’ Subjectivities som undersöker hur sociala och kulturella förståelser kring "hälsosamma" subjekt utmanas eller förändras av nya medicinska läkemedel. Min del av projektet går under arbetstiteln Communicating promises and troubles. HPV Vaccination Campaigns, Care, Temporalities och handlar om tre olika HPV-vaccinationsfolkhälsokampanjer. Avhandlingen fokuserar på hur HPV-vaccination medieras, iscensätts och artikuleras i dessa kampanjer och dess praktiker. Kampanjerna innehåller olika mediums som särskilt fokuseras på: en app, Facebook, bilder, en vaccinationshusvagn och cancerberättelser. Jag intresserar mig för relationer/möten mellan dessa och de subjekt som skapas: en mångfald av tjej-, föräldra- och expertissubjektiviter. Jag diskuterar hur dessa skapas relationellt; de är inte distinkta eller oberoende av varandra. Vaccinationen studeras som ett materiellt-semiotiskt fenomen.

lisa

DOKTORAND

Telefon: 013-28 56 53
Fax: 013-28 44 61

E-post: lisa.linden@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Prescriptive Prescriptions: Pharmaceuticals and 'Healthy' Subjectivitie

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 22 20:50:03 CET 2016