Göm menyn

Lisa Lindén

Bakgrund

Juni 2016 - doktorsexamen i Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Januari-juni 2015 gästdoktorand vid the Science Studies Program, University of California San Diego (UCSD). Under vistelsen var jag också kopplad till the Catalyst lab. 

Maj-juli 2012 – gästdoktorand vid the Centre for Gender and Women's Studies and the Centre for Science Studies, Lancaster University.

2011 – Antagen till forskarutbildningen vid Tema T, Linköpings universitet.

2011 – Masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning, Göteborgs universitet.

2009 –Kandidatexamen i sociologi, Göteborgs universitet. I min examen ingår utöver sociologi även genusvetenskap, idéhistoria och vetenskapsteori. 

Vetenskapliga intresseområden

  • Teknik- och vetenskapsstudier (STS)
  • Feminist technoscience studies/feministisk STS
  • Omsorgspolitik
  • STS och medicin
  • Visuell och digital STS
  • Public understanding of science
  • Metoder inom STS

Keywords

STS, feministisk STS, omsorg, folkhälsa, kroppen, genus, sexualitet, visualitet, relationell materialitet

Publikationer

Se publikationer.

Nuvarande forskningsprojekt

Min avhandling är en del av forskningsprojektet Prescriptive prescriptions: Pharmaceuticals and `Healthy’ Subjectivities som undersöker hur sociala och kulturella förståelser kring "hälsosamma" subjekt utmanas eller förändras av nya medicinska läkemedel. Min del av projektet går under arbetstiteln Communicating promises and troubles: how HPV vaccination campaigns (re)mediate care och handlar om tre olika HPV-vaccinationsfolkhälsokampanjer. Avhandlingen fokuserar på hur HPV-vaccination medieras, iscensätts och artikuleras i dessa kampanjer och dess praktiker. Kampanjerna innehåller olika mediums som särskilt fokuseras på: en app, Facebook, bilder, en vaccinationshusvagn och cancerberättelser. Jag intresserar mig för relationer/möten mellan dessa och de subjekt som skapas: en mångfald av tjej-, föräldra- och expertissubjektiviter. Jag diskuterar hur dessa skapas relationellt; de är inte distinkta eller oberoende av varandra. Vaccinationen studeras som ett materiellt-semiotiskt fenomen. Jag disputerade i juni 2016.

Undervisning

Jag föreläser och handleder främst i områdena teknik- och vetenskapsstudier, feministisk teori och visuell kultur. Jag undervisar också gärna inom sociologi (sociologisk teori och kvalitativa metoder), sociala perspektiv på medicin, hälsa och kropp samt vetenskapsteori.

HT 2015 Samma föreläsningar som hösten 2014.

HT 2014 Samma MA-föreläsningar som hösten 2013. Höll också en föreläsning om bildanalys och en om visuell teknologi och kropp på SKA (Samhäll- och kulturanalysprogrammet). Handledde även en kandidatuppsats på KSM (Kultur, samhälle, mediegestaltning).

VT 2014 Handledde en MA-student som skrev om HPV-vaccination i Österrike.

HT 2013 Fem föreläsningar på kursen Analytical Frameworks inom MA in Sustainable development: Politics of technoscience, Actor-network theory och visualisering, Laboratory studies - making scientific knowledge, Gender and the environment samt Sustainable development and feminism.

VT 2013 Handledde fyra rapporter inom kursen Kommunikation på arbetsplatsen, CMTS.

Handledde fyra reserachuppsatser på programmet för Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM) med fokus på migration och intersektionalitet.

VT 2012 Handledde två examensarbeten på lärarprogrammet med fokus på genus- och sexualitetsfrågor.

 

Nätverk

Jag ingår i följande forskningsnätverk:

Övrigt

2012-2015 Programassistent för forskningsprogrammet Teknik, Praktik, Identitet (TPI).

 

2012-2014 Forskarassistent i CF Helgessons and Francis Lees projekt "Trials of value: On the valuation practices in designing medical experiments"

 

lisa

DOKTORAND

Telefon: 013-28 56 53
Fax: 013-28 44 61

E-post: lisa.linden@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Prescriptive Prescriptions: Pharmaceuticals and 'Healthy' Subjectivitie

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Aug 03 10:36:34 CEST 2016