Göm menyn

Avslutade forskningsprojekt

 

Framväxt av trender kring energirelaterat självintresse

Projektet finansieras av Tekniska Verken mellan hösten 2013 och våren 2014.

I projektet studerar vi pågående trender kring ökat deltagande och intresse för energifrågor. Det bildas fysiska och virtuella communities som syftar till en omställning till att mer hållbart samhälle. Vi vill förstå bakgrunden till hur olika communities växer fram och vilka personer det är som deltar och vad det kan betyda för tillgång och efterfrågan för förnybar energi.

Det övergripande syftet är att analysera befintliga trender angående skapande av strukturer för med självförsörjande förnybar energiproduktion, för att förstå drivkrafter och hinder för en uppskalning av dessa tekniker till större städer.

Studien genomförs i form av en studie av existerande communities i både Europa och Sverige, där fokus i ena delen är på nyckelaktörer i större sammanslutningar, från 1200 till 40000 invånare, medan en andra del fokuserar på boende i ekobyar i Sverige.

Projektet är tvärvetenskapligt och ett samarbete mellan avdelningarna Tema Teknik och social förändring och Industriell Miljöteknik.

Medverkande forskare är:

Dick Magnusson, Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet

Jenny Palm, Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet

Santiago Mejía Dugand, Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet

Leo Baas, Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet

dJunior universitetslektor

Telefon: 013-28 57 41
Fax: 013-28 44 61

E-post: dick.magnusson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: dick.magnusson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 17 10:05:07 CET 2016