Göm menyn

Dick Magnusson
 

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i Kulturgeografi från Örebro universitet och har även studerat Samhällsgeografi vid Växjö universitet.

Vetenskapliga forskningsintressen

Mina huvudsakliga forskningsintressen är energifrågor, samhällsplanering, kommunal planering, regionala samarbeten och regionala utvecklingsfrågor.

Keywords

Fjärrvärme; energi; planering; grass-root initiatives

Avhandlingsprojekt

I mitt doktorandprojekt analyserade jag hur regionala energisystem skapats i en kontext av en svag regional planeringsnivå. Vidare syftade projektet till att analysera hur liberaliseringar påverkat planering, samverkan och utveckling av urbana infrasystem i storstadsregioner. Dessa två huvudfrågor studerades genom en fallstudie av Stockholmsregionens fjärrvärmesystem. Jag studerade hur systemen har vuxit fram i samverkan mellan kommunal och regional nivå, hur samverkan sett ut mellan kommuner och mellan energibolag samt studerat trender inför framtiden angående fjärrvärme. Projektet ingick i forskarskolan Program Energisystem.

Publikationer (urval)

Avhandling

Magnusson, Dick (2013). District heating in a liberalized energy market: A new order? - Planning and development in the Stockholm region, 1978-2012. Diss., Linköpings Universitet.

Artiklar

Magnusson, Dick (2016). Who brings the heat?–From municipal to diversified ownership in the Swedish district heating market post-liberalization. Energy Research & Social Science, 22, 198-209.
 
Wallsten, B., Magnusson, D., Andersson, S., & Krook, J. (2015). The economic conditions for urban infrastructure mining: Using GIS to prospect hibernating copper stocks. Resources, Conservation and Recycling, 103, 85-97.
 

Magnusson, Dick (2012). Swedish district heating sector - A system in stagnation: Current and future trends in the district heating sector. Energy Policy volym 48, pp. 449-459.

Magnusson, Dick  (2011)  Between municipal and regional planning:  The development of regional district heating systems in Stockholm, Local Environment 16 (4), pp 319-337.

Undervisning

Undervisning i ämnet geografi och kulturgeografi inom kursen "Rumslig analys" med föreläsningar och laborationer i kvantitativ metod och GIS (geografiska informationssystem). Undervisning på Masterprogrammet "Science for Sustainable Development" inom GIS och energisystem. Undervisning inom kursen "Teknikhistoria".

dJunior universitetslektor

Telefon: 013-28 57 41
Fax: 013-28 44 61

E-post: dick.magnusson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: dick.magnusson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 17 10:05:07 CET 2016