Göm menyn

Johan Nilsson

 

Bakgrund

Johan är antropolog med joint masterexamen från Stockholms universitet och NUI Maynooth. Hans masteruppsats handlade om förfinad vinkonsumtion i Dublinområdet. Han har också arbetat som analytiker i Stockholm, med såväl internationella kvalitativa och kvantitativa studier som transnationellt fältarbete.

Forskningsintressen

Johan är bland annat intresserad av mötet mellan STS, antropologi och market studies. Han är intresserad av kunskapsproduktion och –kultur och vad de betyder för marknader och konsumenter. Tidigare har han arbetat med konsumtion och han har nu kommit att intressera sig mer för pragmatiska och konstruktivistiska perspektiv på epistemologi, såsom epistemic culture, epistemografi och performativitet, såväl som antropologiska metoder.

Keywords

Epistemografi, Kunskapsproduktion, Epistemic culture, Market Studies, Marknadsundersökningar, Konsumenter, Performativitet

Forskningsprojekt

Johans projekt ”Constructing Consumers” är en etnografisk studie av marknadsundersökare och hur de hanterar skapar kunskap om konsumenter och marknader. I detta ingår hur konsumenter och marknader framträder som resultat av olika mätnings- och insamlingsmetoder som enkäter och fokusgrupper.

Publikationer

  • Nilsson, Johan, and Claes-Fredrik Helgesson. "Epistemologies in the Wild: Local Knowledge and the Notion of Performativity." Journal of Marketing Management  (2015).
  • Haywood, Gordon, Johan Nilsson, Michael Franklin, Paul Gilbert, Linus Johansson Krafve, Lisa Linden, Mark MacGillivray, and Robert Meckin. "Valuation Studies: A Collaborative Valuation in Practice." Valuation Studies 2, no. 1 (2014): 71-85.
  • Nilsson, Johan. "Studying Consumers? Recent Social Science Interest in Market Research." edited by Technology and Social Change Department of Thematic Studies. Linköping: Linköping University Press, 2013.
  • Drinking Civilisation: Wine in Ireland. Master thesis. Department of Social Anthropology, Stockholm University 2010.

 

jn

DOKTORAND

Telefon: 013-28 22 64
Fax: 013-28 44 61

E-post: johan.nilsson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 31 08:23:43 CEST 2015