Göm menyn

Johan Niskanen

 

 

Bakgrund

Jag har en MSSc i International and European Relations och en kandidatexamen i Miljövetenskap.

Vetenskapliga intresseområden

Mina huvudsakliga forskningsintressen är energifrågor, innovationer, policy och politik.

Keywords

Zero Energy Buildings; energi; innovationer; policy; politik

Nuvarande forskningsprojekt

Mitt doktorandprojekt är en studie om ”spridning”/”upptag”/”integrering” av nära-nollenergibyggnader i Sverige. Jag använder ett tvärvetenskapligt synsätt med inspiration från policy-, innovation- och STS- (Science and Technology Studies) teorier. Mitt projekt finansieras via den svenska Energimyndigheten.

Publikationer (urval)

Avhandling

Artiklar

Undervisning

Undervisning i miljövetenskap inom bland annat kurserna "Environmental Communication", "Vetenskap och politik", "Vetenskapliga förändringsteorier", "Rumsliga och tidsmässiga perspektiv på miljöproblem", och "Projektledning, organisationsteori och arbetsmiljö ", med föreläsningar och seminarier.

Doktorand

Telefon: 013-28 56 62
Fax: 013-28 44 61

E-post:johan.niskanen@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 15 12:10:33 CEST 2015