Göm menyn

Career - Collaborative Research Program on Energy Efficiency in Renovation

Jag jobbar inom ett projekt som heter CAREER (Collaborative research program on energy efficiency in renovation) och är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Stångåstaden, det största bostadsbolaget i Linköping. Detta projekts samarbete är fokuserat på renovering av bostäder från efterkrigstiden. Det övergripande målet med projektet är att undersöka hur man kan inkludera energieffektiva åtgärder på ett effektivt sätt i renoveringen av dessa typer av byggnader och att skapa en modell för förbättrad kunskapsöverföring mellan företag och akademin. Ett annat fokus är att bättre utnyttja universitetsforskning i praktiken för framtida renoveringsprojekt av Stångåstaden, att skapa lärande för de stora renoveringar av miljonprogrammets bostäder som krävs i framtiden. Projektet har en tvärvetenskaplig forskningsansats med forskare från två olika avdelningar, nämligen Tema T, Teknik och social förändring och avdelningen för energisystem, IEI.


doktorand

Telefon: 013-28 22 50
Fax: 013-28 44 61

E-post: katharina.reindl@liu.se

Address:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 Linköping

 

Project activities

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 18 08:39:39 CEST 2016