Göm menyn

Katharina Reindl

 

Bakgrund

 • Antagen till doktorandutbildning vid Tema teknik och social förändring HT 2012
 • Arbetat som Forskningsassistent vid Tema teknik och social förändring HT 2011-2012
 • Magisterexamen i hållbar utveckling 2011, Linköpings universitet (Msc)
 • Magisterexamen i sociologi 2009, Universitetet i Graz, Österrike (MA)
 • Kandidatexamen inom sociologi 2007, Universitetet i Graz, Österrike (Bak.rer.soc.oec.)

Forskningsintressen

Mina huvudsakliga forskningsintressen är energi- och miljöfrågor och hållbar utveckling. Därmed är jag intresserad av energibesparing i bostadssektorn, bygg- och renoveringsprocesser, minskad energianvändning i bostäder – de boendes roll och påverkan. Ytterligare är jag intresserat av innovations- och “transition processes", samhällsplanering och regional, kommunal och stadsutveckling.

Nyckelord

Miljö, hållbar utveckling, energi, energieffektivisering, energianvändning i byggnader, socio-tekniska system, renovering av byggnader

Nuvarande forskningsprojekt

Jag jobbar inom ett projekt som heter CAREER (Collaborative research program on energy efficiency in renovation) och är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Stångåstaden, det största bostadsbolaget i Linköping. Detta projekts samarbete är fokuserat på renovering av bostäder från efterkrigstiden. Det övergripande målet med projektet är att undersöka hur man kan inkludera energieffektiva åtgärder på ett effektivt sätt i renoveringen av dessa typer av byggnader och att skapa en modell för förbättrad kunskapsöverföring mellan företag och akademin. Ett annat fokus är att bättre utnyttja universitetsforskning i praktiken för framtida renoveringsprojekt av Stångåstaden, att skapa lärande för de stora renoveringar av miljonprogrammets bostäder som krävs i framtiden. Projektet har en tvärvetenskaplig forskningsansats med forskare från två olika avdelningar, nämligen Tema T, Teknik och social förändring och avdelningen för energisystem, IEI.

Tidigare projekt: Stångåstaden Enkät om energianvändning

Publikationer

Palm, Reindl (2016): Understanding energy efficiency in Swedish residential building
renovation: A practice theory approach. Energy Research and Social Science, 11 (2016) 247-255

Palm, Reindl (2014): Energy efficiency in renovation processes with focus on time and timing. Conference proceeding. World Sustainable Building, October 28/30th 2014

 

Magister uppsatser

 • Reindl, Katharina (2011): "DO YOU KNOW WHAT I MEAN – AN ANALYSIS OF THE VISUALIZATION OF ENERGY DATA", written in collaboration with, CSPR ‘climate science and policy research’ and Visualization Center C Norrköping, University of Linköping
 • Reindl, Katharina (2010): „Was wäre, wenn...“ Sozio-technische Energieszenarien - Eine Analyse sozio-technischer Zukunft sbilder des Energiesektors". (Translation: „What if…“ Socio-technical energy scenarios. An analysis of socio-technical visions of the future in the energy sector) (Text in German) https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbAbs.showThesis?pThesisNr=18230&pOrgNr=1&pAutorNr=&pFassungNr=2&pPersNr=54535

Kanditat uppsatser

 • Reindl, Katharina (2007): „Das Tier und Wir – Eine Analyse der Mensch- Tier Beziehung im Wandel“. (Translation: "The animal and we - An analysis of the human-animal relationship in change "). (Text in German)
 • Reindl, Katharina (2006): „Wahlbeteiligung – Politisches Interesse und Beteiligung im Rahmen der EU".  (Translation: Voter participation - Political interest and participation in the EU"). (Text in German)
 • Reindl, Katharina (2005): „Erving Goffman: Wir alle spielen Theater - eine Selbstdarstellung auf der Bühne“.  (Translation: "Erving Goffman: We all play theater - a self-expression on stage"). (Text in German)

 

Slutrapport: Interdisciplinary Winter and Summer School on Energy Systems in Austria and the Czech Republic. Czech-Austrian Energy Expert Group CZ-AT EEG. www.energy-europe.net

 • Reindl, Katharina; Taupe, Natalie; Tauferová, Michaela (2009): "The Potential for Sustainable Air Traffic"


doktorand

Telefon: 013-28 22 50
Fax: 013-28 44 61

E-post: katharina.reindl@liu.se

Address:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 Linköping

 

Project activities

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Nov 29 22:47:21 CET 2015