Göm menyn

Harald Rohracher

 

Bakgrund

2012-: Professor in Teknik och social förändring, Linköpings universitet

2009-2010: Joseph A. Schumpeter Fellow, Harvard University

1999-2012: Assistant/Associate Professor, Department for Science and Technology Studies, University of Klagenfurt, Österrike

1999-2008: Föreståndare för Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture (IFZ), Graz, Austria

1988-2012: Medgrundare av IFZ, forskning och undervisning

MSc i fysik (Graz University of Technology); sociologi (University of Graz); vetenskaps- och teknologipolitik (Sussex University); PhD i Sociologi (University of Graz)

Ordförande för Sociology of Science and Technology network (SST-NET), European Sociological Association

Co-Editor ‘Science, Technology and Innovation Studies (STI-Studies)’

Associate Editor ‘Environmental Innovation and Societal Transitions’

Editorial Board (Section Sustainable Urban and Rural Development) 'Sustainability'
 

Vetenskapliga intresseområden

Min forskning fokuserar på att få en bättre förståelse för den tekniska samutvecklingen och styrningen av socio-teknisk förändring mot ökad hållbarhet. Inom denna kontext fokuserar jag på:

 • Städer, infrastruktur och omställningen till låga koldioxidutsläpp
 • Styrningen av socio-teknisk förändring med ett särskilt fokus på icke-statliga aktörer
 • Användarens roll i innovationsprocesser
 • Kunskapsförmedling, mellanhandsorganisationer och innovationspolitiken

Inom dessa breda intresseområden har min forskning främst fokuserat på fall av hållbar energiteknik (förnybar energi, mikrogeneration; energieffektivitet), smarta elnät, den byggda miljön (lågenergihus/passivhus) och urbana livsmedelssystem.

Keywords

Nuvarande forskningsprojekt

Pathways to Zero-Energy Buildings in Sweden; finansieras av Energimyndigheten, 2013 – pågående

Sustainable buildings from a socio-technical perspective; finansieras av FORMAS, 2014 - pågående

Biogas Research Center, fas 2, 2014 - pågående

“useITsmartly  - Environmental peer-to-peer education for youths with focus on smart use of Information and Communication Technologies”, finansieras av Europeiska kommissionen, koordinator: University of Wuppertal, Tyskland, 2013 -  pågående

“Participative design of smart grid user interfaces - InnoSmart”, finansieras av German Ministry of Science and Research, koordinator: German Institute for Ecological Economics, 2012 - pågående

"Nya krafter, nya nätverk: om framväxt, spridning och konsekvenser av alternativa elsystemarkitekturer", finansieras av Energimyndigheten, koordinator: Chalmers Universitet, 2015 - pågående

"Replicability Concept for Flexible Smart Grids", finansieras av ERA-Net Smart Grids Plus, Energimyndigheten, koordinator: Austrian Institute of Technology, 2016 - pågående

Publikationer (i urval)

H. Rohracher: ‘Science and Technology Studies, History of’. In: J.D. Wright (ed), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Oxford: Elsevier, 2015, pp. 200-205

K. Ulsrud, T. Winther, D. Palit, H. Rohracher: Village-level solar power in Africa: Accelerating access to electricity services through a socio-technical design in Kenya. In: Energy Research & Social Science 5, 2015, pp. 34-44

P. Späth and H. Rohracher: Conflicting strategies towards sustainable heating at an urban junction of heat infrastructure and building standards. In: Energy Policy 78, 2015, pp. 273-80.

H. Rohracher, P. Späth: The interplay of urban energy policy and socio-technical transitions: The eco-cities of Graz and Freiburg in retrospect. In: Urban Studies 51(7), 2014, pp. 1413-29

P. Späth, H. Rohracher: Beyond localism: The spatial scale and scaling in energy transitions. In: Padt, F.J.G., Opdam, P.F.M., Polman, N.B.P., Termeer, C.J.A.M. (eds.), Scale-sensitive Governance of the Environment, Chichester: John Wiley & Sons, 2014, pp. 106-121

M. Ornetzeder, H. Rohracher: Of Solar Collectors, Wind Power, and Car Sharing: Comparing and Understanding Successful Cases of Grassroots Innovations. In: Global Environmental Change 23(5), 2013, pp. 856-67

S. Wirth, J. Markard, B. Truffer, H. Rohracher: Informal institutions matter: professional culture and the development of biogas technology. In: Environmental Innovation and Societal Transitions 8, 2013, pp. 20-41

M. Weber, H. Rohracher: A systems approach to transition dynamics: Providing a foundation for legitimizing goal-oriented policy strategies. In: Research Policy 41(6), 2012, pp. 1037-47

P. Späth, H. Rohracher: Local demonstrations for global transitions – Dynamics across governance levels fostering regime change. In: European Planning Studies 20(3), 2012,
pp. 461-479

P. Wächter, M. Ornetzeder, H. Rohracher, A. Schreuer, M. Knoflacher: Towards a Sustainable Spatial Organization of the Energy System: Backcasting Experiences from Austria. In: Sustainability 4(2), 2012, pp. 193-209

K. Ulsrud, T. Winther, D. Palit, H. Rohracher, J. Sandgren: The Solar Transitions research on solar mini-grids in India: Learning from local cases of innovative socio-technical systems. In: Energy and Sustainable Development 15(3), 2011, pp. 293-303, ISSN: 0973-0826

H. Rohracher: Biofuels and their publics: the need for differentiated analyses and strategies. In: Biofuels 1(1), 2010, pp. 3-5, ISSN 1759-7269

P. Späth, H. Rohracher: ‘Energy Regions’: The transformative power of regional discourses on socio-technical futures. In: Research Policy 39(4), 2010, pp. 449–458

A. Schreuer, M. Ornetzeder, H. Rohracher: Negotiating the local embedding of socio-technical experiments: A case study in fuel cell technology. In: Technology Analysis & Strategic Management 22(6), 2010, pp. 729-743

A. Schreuer, H. Rohracher, P. Späth: Transforming the Energy System: The Role of Institutions, Interests and Ideas. In: Technology Analysis & Strategic Management 22(6), 2010, pp. 649 - 652

 
hrPROFESSOR

Telefon: 013-28 29 75
Fax: 013-28 44 61

E-post: harald.rohracher@liu.se
 
Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING

aktuella publikationer

 • H. Rohracher: ‘Science and Technology Studies, History of’. In: J.D. Wright (ed), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Oxford: Elsevier, 2015, pp. 200-205
 • K. Ulsrud, T. Winther, D. Palit, H. Rohracher: Village-level solar power in Africa: Accelerating access to electricity services through a socio-technical design in Kenya. In: Energy Research & Social Science 5, 2015, pp. 34-44
 • P. Späth and H. Rohracher: Conflicting strategies towards sustainable heating at an urban junction of heat infrastructure and building standards. In: Energy Policy 78, 2015, pp. 273-80
 • H. Rohracher, P. Späth: The interplay of urban energy policy and socio-technical transitions: The eco-cities of Graz and Freiburg in retrospect. In: Urban Studies 51(7), 2014, pp. 1413-29
 • M. Ornetzeder, H. Rohracher: Of Solar Collectors, Wind Power, and Car Sharing: Comparing and Understanding Successful Cases of Grassroots Innovations. In: Global Environmental Change 23(5), 2013, pp. 856-67
 • M. Weber, H. Rohracher: A systems approach to transition dynamics: Providing a foundation for legitimizing goal-oriented policy strategies. In: Research Policy 41(6), 2012, pp. 1037-47
 • S. Wirth, J. Markard, B. Truffer, H. Rohracher: Informal institutions matter: professional culture and the development of biogas technology. In: Environmental Innovation and Societal Transitions 8, 2013, pp. 20-41
 • P. Späth, H. Rohracher: Local demonstrations for global transitions – Dynamics across governance levels fostering regime change. In: European Planning Studies 20(3), 2012, pp. 461-479

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 22 16:46:39 CET 2016