Göm menyn

Pathways to Zero-Energy Buildings in Sweden

Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att öka användarvänligheten av de tekniker som används i NNE-byggnader (såsom värme- och ventilationssystem, energieffektiva fönster och solavskärmning). Genom att kombinera våra tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv kommer projektet bidra till fördjupad kunskap om hur användare interagerar med olika tekniker i NNE-byggnader, utveckla förslag och produktidéer för att förbättra användarvänligheten av dessa tekniskas komponenter, samt utveckla processkunskap om hur lärande mellan aktörer verksamma i byggindustrin kan organiseras bättre vid design och konstruktion av NNE-byggnader. Workshopar med lead users (dvs individer som idag upplever behov som normalanvändarna kommer att utveckla i framtiden) organiseras för att utveckla idéer och förslag hur användarvänligheten av de tekniska lösningarna i NNE-byggnader kan öka. En jämförelse kommer också att göras med internationella erfarenheter av att göra NNE-byggnader mer användarvänliga. Spridningen av projektets resultat kommer särskilt att riktas mot verksamma i byggindustrin, bland genom att dessa involveras under projektets gång, men också genom att vi ska arrangera spridningsworkshopar kring resultaten. 

Information


Projekt pågår: 01/02/2014 – 31/01/2017

Finansiär:  Energimyndigheten

Kontaktperson: 

Harald Rohracher
+46 13 28 29 75
harald.rohracher@liu.se

Övriga ingående forskare:

Wiktoria Glad

wiktoria.glad@liu.se

Johan Niskanen

johan.niskanen@liu.se

Patrik Rohdin

patrik.rohdin@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 22 15:22:24 CET 2016