Göm menyn

Uthålligt byggande och planering från ett socio-tekniskt perspektiv

Syftet med projektet är att bjuda in en grupp excellenta internationella gästforskare inom området uthålliga byggnader till Sverige för att ytterligare stärka och öka den internationella synligheten i den tvärvetenskapliga, sociotekniska forskning om byggande och planering som bedrivs vid Tema teknik och social förändring (Tema T), Linköpings universitet. Strategier för att göra byggnadsbeståndet mer hållbart kan inte bli effektiva utan att byggnaderna ses i sin vidare socio-kulturella kontext och utan att beakta det ömsesidiga beroendet mellan nya byggteknologier och sociala praktiker i den vardagliga användningen; betydelsen av institutioner som byggregler och byggindustrins struktur och dess bredare socio-kulturella sammanhang; liksom samverkan, intressen och förväntningar hos olika aktörer som arkitekter, kommuner eller byggföretag. Ett flertal forskningsprojekt på Tema T har en sådan ansats och arbetar med frågor om kunskapsproduktion och kunskapsförmedling i energieffektiv renovering, deltagande i utvecklingsprocesser av uthålliga stadsdelar, planering för uthållig infrastruktur och organiseringen av lärprocesser mellan arkitekter, fastighetsägare och andra nyckelaktörer i lågenergibyggnader. Gästforskarna kommer också att underlätta forskningsområdets konsolidering, stärka dess position i Sverige och bidra till att åstadkomma ett excellenscentrum, en nod för fortsatta internationella samarbeten och nätverksbyggen.

Information


Projekt pågår: 01/01/2015 – 31/12/2017

Finansiär:  FORMAS

Kontaktperson: 

Harald Rohracher
+46 13 28 29 75
harald.rohracher@liu.se

Övriga ingående forskare:

Professor Thomas Berker, NTNU

thomas.berker@ntnu.no

Professor Simon Guy, Lancaster University

s.guy@lancaster.ac.uk

Professor Eva Heiskanen, University of Helsinki

eva.heiskanen@helsinki.fi


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 25 09:26:58 CET 2016