Göm menyn

Hanna Sjögren

Bakgrund

2007 – Kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning Politik och kön (med fokus på kön/genus, makt och politik), Stockholms universitet

2009 – Masterexamen i statsvetenskap med inriktning Politik och kön (med fokus på kön/genus, makt och politik), Stockholms universitet

2010 – Antagen till forskarutbildningen vid Tema T, Linköpings universitet

2013 – Gästforskare vid University of Texas at Arlington, USA (januari-mars). Läs om besöket här

2013 – Gästforskare vid The HumAnimal Group, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet (maj)

2016 – Gästforskare vid Centre for Cultural Studies, Goldsmiths, University of London (vårterminen)

Vetenskapliga intresseområden

När jag var grundutbildningsstudent i statsvetenskap vid Stockholms universitet vaknade mitt intresse för frågor om hur politik och det politiska definieras, samt hur dessa definitioner destabiliseras genom subjekts/objekts/positioner som länge uteslutits från de traditionella definitionerna av vad som räknas som ett politiskt subjekt (kvinnor, minoriteter, djur, miljö). Mina grundutbildningsstudier väckte mitt intresse för bredare definitioner av det politiska, inklusive frågor om epistemologisk och ontologisk politik.

 

Mina forskningsintressen rör sig därför i gränslandet mellan områden som utbildningsfilosofi, feministiskt studier och grön humaniora. En ambition är att söka efter mer inkluderande och produktiva vägar att tänka kring utbildning som politik på sätt som öppnar upp för att förstå icke-antropocentrisk subjektivitet i vår tid. Jag inspireras av forskare och tänkare som Stacy Alaimo, Felix Guattari, Rosi Braidotti, Jane Bennett och Donna Haraway.

Keywords

Grön humaniora, feministisk teori, utbildningsfilosofi, posthumanism, lärarutbildning, djurstudier, vetenskapsstudier.

Nuvarande forskningsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt, med arbetsnamnet Sustainability for Whom? The Politics of Imagining Environmental Change in Education, är jag intresserad av hur hållbar utveckling görs undervisningsbart. Mitt projektet handlar om vad som händer i mötet mellan mål och visioner om hållbar utveckling och den svenska utbildningspraktikens vardag. I fokus för mitt projekt är den svenska lärarutbildningen och det empiriska materialet består av fokusgrupper med lärarutbildare.

 

Centralt för studien är att undervisning alltid innebär att gränsdragningar måste göras i val av undervisningsinnehåll och form, och att dessa gränsdragningar med nödvändighet innebär inkluderingar och exkluderingar genom processer som definiera vad hållbar utveckling innebär i lärarutbildningen. Gränsdragningarna står i fokus för studien, som vill bidra till att vi bättre förstår vilka hållbara framtider som görs möjliga genom den svenska utbildningspraktiken vardag.

 

Projektet befinner i skärningspunkten mellan kulturstudier, utbildningsfilosofi och miljö-och feministiska studier.

 

Jag planerar att färdigställa och försvara avhandlingen under 2016.

Nätverk

Jag ingår i följande forskningsnätverk:

Övrigt

  • Jag är med och organiserar läsgruppen Posthumanities Subjectivity and Ethics på Goldsmiths under våren 2016.

  • Jag har tidigare varit representant i Tema T:s högre seminariekommitté.
     
  • Jag har varit refereegranskare för den akademiska tidskriften Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics, Tidsskrift for kjønnsforskning och för Tidskriften för genusvetenskap.

  • Under 2012 var jag ersättare i filosofiska fakultetsnämnden vid Linköpings universitet.

  • Mellan 2011-2012 var jag ledamot av temainstitutionens Lika villkor-kommitté.

 

hannasjogrenDOKTORAND

Telefon: 013-28 44 57
Fax: 013-28 44 61

E-post: hanna.sjogren@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: hanna.sjogren@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 16 12:08:55 CET 2015