Göm menyn

Undervisning

 

Undervisningsintresse

Mitt undervisningsintresse berör främst tre områden: miljövetenskap, lärarutbildning och genusvetenskap. Dessa tre områden ingår också i mitt nuvarande forskningsintresse. Genom olika uppdrag som undervisare har jag arbetat som seminarieledare, föreläsare, basgruppshandledare, tutor, handledare, kursutvecklare och kursansvarig.


 

Tidigare undervisning

Under vårterminen 2011 var jag basgruppshandledare och seminarieledare på miljövetarprogrammet i Norrköping.

Jag har hållit seminarier om genus, hållbar utveckling och lärarutbildning inom kursen Barnet samhället och naturvetenskapen - lärande för hållbar utveckling, som ges inom ramen för lärarutbildningen i Linköping.

Jag har medverkat som tutor på Tema Genus grundutbildningskurs Introduction to Intersectional Gender Studies, Policy and Politics in a Globalized World.

Under höstterminen 2012 utvecklade jag tillsammans med två kollegor en kurs på miljövetarprogrammets år tre med titeln Miljökommunikation.

Under höstterminen 2012 utvecklade jag två seminarier vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet inom ramen för kursen Den hållbara utvecklingens politik. Seminarierna behandlade hållbar utveckling och genus i undervisning samt hållbar utveckling och lärarrollen.

Jag har också fungerat som handledare för studenter som skriver uppsats på kandidatnivå, både på lärarprogrammet och på miljövetarprogrammet.


 

Nuvarande undervisning

Jag är tillsammans med två kollegor kursansvarig för fördjupningskursen Miljökommunikation som ges som ges inom ramen för miljövetarprogrammets tredje år.

Jag är en av de ansvariga lärarna för kursen Den hållbara utvecklingens politik som ges vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet inom ramen för lärarutbildningen i samhällskunskap.

Jag handleder också uppsatsskrivande studenter.

hannasjogrenDOKTORAND

Telefon: 013-28 44 57
Fax: 013-28 44 61

E-post: hanna.sjogren@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: hanna.sjogren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015