Göm menyn

Gunilla Sverneskog Hedblom

CMTS (Centrum för människa, teknik, samhälle)
 

Jag är kommunikationslärare vid CMTS och arbetar med kurser i muntlig och skriftlig kommunikation för studenter på Tekniska högskolan.

Information om kurserna finns på följande adress:

CMTS kurser

Min bakgrund är bland annat en fil.kandexamen i engelska, tyska och pedagogik, folkhögskollärarexamen och studier i svenska. Tidigare har jag bland annat arbetat som lärare i svenska på Folkuniversitetet, både inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan.

UNIVERSITETSADJUNKT

Telefon: 013-28 67 14
 

E-post: gunilla.sverneskog.hedblom@liu.se

Adress:
CMTS (Centrum för människa, teknik, samhälle)
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015