Göm menyn

Josefin Thoresson


Bakgrund

  • Antagen till doktorandutbildning vid Tema Teknik och social förändring Ht 2010
  • Forskningsassistent vid Tema Teknik och social förändring 2009-2010
  • Politices magisterexamen med inriktning statsvetenskap Vt 2009
  • Politices kandidatexamen med inriktning nationalekonomi Vt 2009
     

Vetenskapliga forskningsintressen

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör energiomställningsprocesser av byggnader i urbana sammanhang.  

Nyckelord

Energiomställning, urban energiförändring, energieffektivisering, energianvändning i byggnader.

Doktorandprojekt

Mitt doktorandprojekt handlar om att studera arbete med energifrågor i renoveringsprojekt av flerfamiljshus och omställningsprocesser till mer hållbara byggnader. Mitt doktorandprojekt synliggör och behandlar utmaningar som kan uppkomma i arbete med energifrågor vid byggnadsrenoveringsprojekt och vad de handlar om. Det handlar bland annat om fastighetsägarens arbete, kommunens roll i arbete med energifrågor för befintliga byggnader men också vilka roller de boende får i arbete med energifrågor.

Undervisning

Jag undervisar främst på Miljövetarprogrammet på kandidatnivå som basgruppshandledare, leder litteraturseminarier och håller föreläsningar. Jag undervisar också på masterprogrammet Science for Sustainable development kring hållbara innovationer för den byggda miljön, och omställningsprocesser till mer hållbara byggnader och städer.

Publikationer

Palm, J., Thoresson, J. (2014) “Strategies and implications for network participation in regional climate and energy planning.” Journal of Environmental Policy and Planning, Vol. 16, nr 1, 3-19.

Ellegård, K., Thoresson, J., Rohdin, P. (2014) Tid för brukarengagemang. Sveriges kommuner och landsting, 2014.

Thoresson, J. (2013) “Transition towards low energy housing: Implementing energy efficiency in a large-scale refurbishment project”. Proceedings of the 2013 Eceee conference, Hyère, France, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE).Po

Liu, L., & Thoresson, J. (2012) “Exploring indoor climate and comfort effects in refurbished multi-family dwellings with improved energy performance.” Ingår i: ‘Smart innovations, systems and technologies’ / [ed] Robert J. Howlett & Lakhmi C. Jain, Berlin Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg, 2012, 463-478

Küller, A., Liu, L., Thoresson, J. (2011) När sanering blir energieffektivisering. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011.

Glad, W., Thoresson, J, (2011) “Energy efficiency learning and practice in housing for youths”. Proceedings World Renewable Energy Congress 2011, Volume 3, Energy End‐Use Efficiency Issues / [ed] Moshfegh, Bahram, 2011, 937-944

Thoresson, J, Tengvard, M och Palm, J (2010) Regionala klimat och energistrategier i Skåne och Västra Götalands län. Planering, aktörer och samverkan. Arbetsnotat nr 344, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Glad, W., & Thoresson, J. (2010)”Rules and regimes for energy efficiency work in real estate management”. Conference Proceedings 3rd International Scientific Conference on Energy Systems and IT / [ed] Dahlquist, Erik & Palm, Jenny, Malardalen University Press, 2010

Thoresson, J & Glad, W (2009) När tiden är mogen. Innovativ energieffektivisering hos fastighetsbolag? – En analys av sociotekniska regimer. Rapport nr 48, Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet.

 

JTDOKTORAND

Telefon: 013-28 29 67
Fax: 013-28 44 61

E-post: josefin.thoresson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015