Göm menyn

Hastily formed networks with heterogeneneous urser

Kortfattat går projektet ut på att skapa en säker och effektiv socio-teknisk lösning för kommunikationen mellan olika responsgrupper som samverkar under och efter en större kris eller en katastrof när den nu befintliga infrastrukturen inte är tillgänglig.

Projektet sker i samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet och finansieras med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
 

Information


Projekt pågår:

Finansiär:  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet

Kontaktperson: 

Eva Törnqvist
+46 13 28 21 72
eva.tornqvist@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.tornqvist@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 27 14:04:10 CEST 2015