Göm menyn

Publikationer

Lundberg, J., Törnqvist, E. & Nadjm-Tehrani (2012) "Resilience in sensmaking and control of emergency response". I International Journal of Emergency Management, Vol 8, No. 2.

Törnqvist, E. (2011) "In Search of Elks and Birds: Two Case Studies on the Creative Use of ICT in Sweden" in New Media Technologies and User Empowerment. Peter Lang International Academic Publisher. Pierson, J., Mante-Meijer, E. & Loos, E. (eds.)

Karlsson, K.; Törnqvist, E. (2009) "Energitjuv eller sparverktyg?: Om användning av informations- och kommunikationsteknologi i hushåll", Elforsk-rapport; 9:86

Törnqvist, E. (2009) "In Search of Birds and Elks: two case studies of creative use of ICT in Sweden" i Conference Proceedings THE GOOD, THE BAD AND THE CHALLENGING: The user and the future of information and communication technologies. B. Sapio, L. Haddon, E. Mante-Meijer, L. Fortunati, T. Turk & E.Loos, eds.

Törnqvist, E.; Sigholm, J.; Nadjm-Tehrani, S. (2009) "Hastily Formed Networks for Disaster Response: Technical Heterogeneity and Virtual Pockets of Local Order" i Proceeding of the 6th International ISCRAM Conference – Gothenburg, Sweden, May 2009. J. Landgren and S. Jul, (eds.)

Törnqvist, E. (2008) "DTV in Sweden" i Digital Television in Europe, Van den Broeck, V och Pierson, J. (red.). Brussels:VUBpress

Törnqvist, E. (2008), "Electricity Use in Everyday Life Users of Electricity Dependent ICT as Innovators", paper till 2008 Annual Meeting for European Association for the Study of Science and Technology (EASST) och Society for Social Studies of Science, Rotterdam den 20-23 augusti.

Palm, J. och Törnqvist, E. (2008), ”Governing the sea rescue service in Sweden: communicating in networks”, Journal of Risk Research, vol 11, nr 1-2, sid 269-280.

Palm, J & Törnqvist, E. (2006), Governing sea rescue service in Sweden – to communicate in networks, paper to RiskCom in Göteborg 31 August-2 September, 2006.

K. Törnqvist E. (2004) "Bland grynnor och blindskär. Kommunikation, lärande och teknik i samarbetsprojektet Sjöräddning." Linköping Studies in Arts and Science nr 297, Linköpings universitet.

Kihlgren Törnqvist, E. (2002), Co-operation and co-ordination – Interprofessional Communication and Information and Communication Technology (ICT) in Maritime Search and Rescue (SAR), paper to EASST Conference Responsibility and uncertainty in York 31st of July to 3rd of August.

Kihlgren Törnqvist E. (2002): "No Worries". En reserapport från Australien om räddningsverksamhet och då främst sjöräddning. Linköpings universitet, Tema T. Arbetsnotat nr 238.

Kihlgren Törnqvist E. (2000): Organisation, lärande, kommunikatiom - en forskningsöversikt av tre aspekter på samarbete och samordning. Linköpings universitet, Tema T. Arbetsnotat nr 223.

Kihlgren Törnqvist E. (1999): Tillhör en professionell alltid en profession? Om ord och begrepp som används för att beteckna yrkesutövare. Linköpings universitet, Tema T. Arbetsnotat nr 208.

Kihlgren Törnqvist E. (1991): Datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Linköpings universitet, Institutionen för språk och litteratur. Opublicerad rapport.

Hagwall E. - Kihlgren E. (1979): SIBA-projektets samordningsgrupper - en studie av dess verksamhet ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Linköpings universitet, avdelningen för Sociologi.

Universitetslektor

Telefon: 013-28 21 72
Fax: 013-28 44 61

E-post: eva.tornqvist@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.tornqvist@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015