Göm menyn

Vetenskapliga intresseområden

 

Mina forskningsintressen finns inom fältet kommunikation, lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Främst är jag intresserad av kommunikation och lärande i miljöer och situationer där samordning och samarbete är av stor vikt. Främst gäller intresset de dynamiska miljöer som uppkommer vid kriser och i samband med olika typer av räddningssituationer. Exempel på intressanta frågeställningar är hur:
 

  • kunskap som producerats i en specifik miljö formuleras och presenteras så att den också blir tillgänglig och användbar i andra miljöer där förutsättningarna delvis är annorlunda.
  • förändrade tekniska möjligheter påverkar de kommunikativa förutsättningarna i det dagliga arbetet.
  • användare på ett innovativt sätt införlivar IKT i vardagslivets praktik.

 

Universitetslektor

Telefon: 013-28 21 72
Fax: 013-28 44 61

E-post: eva.tornqvist@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.tornqvist@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015