Göm menyn

Eva Kihlgren Törnqvist

Universitetslektor, föreståndare för CMTS

 

 

Jag har fritidsledarexamen och lärarexamen (svenska, svenska som andraspråk), dessutom har jag läst sociologi (60p), pedagogik (20p), kulturgeografi (20p) och juridisk översiktskurs (10p).

Tidigare var jag knuten till Institutionen för språk och kultur, (ISK) där jag bland annat undervisade på kulturvetarprogrammet och lärarutbildningen men också i svenska för gäststudenter och forskare vid Linköpings universitet.

Jag avslutade min forskarutbildning (fil. dr. 2004) vid Tema teknik och social förändring där jag nu ingår i forskargruppen TEknik, Vardag, Samhälle (TEVS).

För närvarande är jag också, i egenskap av föreståndare, studierektor och lärare, knuten till Centrum för människa, teknik och samhälle (CMTS).

Jag har också deltagit (som medlem och ledamot i Management Committee) i nätverket European Cooperation in Science and Technology COST och dess Action 298:Participating in the Broadband Society samt Action ISO906: Transforming Audiences, Transforming Societies.

Universitetslektor

Telefon: 013-28 21 72
Fax: 013-28 44 61

E-post: eva.tornqvist@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015