Göm menyn

Kristina Trygg

Bakgrund

Jag har en doktorsexamen inom kulturgeografi från Stockholms universitet, min magisterexamen är från Stockholms universitet i kulturgeografi. Jag har också en kandidatexamen i kulturgeografi, turismprogrammet från Kalmar Högskola (Linnéuniversitetet).

Vetenskapliga intresseområden

Mina intressen är inom kulturgeografi, mer specifikt inom, ekonomisk geografi, management geografi, energi, arbetsfrågor, rörlighet, social hållbarhet och turism.        

Keywords

Ekonomisk geografi, management geografi, geografi, kulturgeografi, energi, social hållbarhet, turism, rörlighet

Nuvarande forskningsprojekt

Idag utför privata företag mycket av den service av som tidigare genomfördes inom den offentliga sektorn. Kommuner upphandlar tjänster och hyr byggnader för verksamheter. Det är fallet bland annat när det gäller en del äldreboenden. Detta innebär att betydligt fler olika aktörer, med delvis olika intressen, är inblandade i de verksamheter som avser att ge människor i hög ålder och med sviktande kroppsliga och mentala funktioner goda levnadsförhållanden. Energisparande och energieffektivisering handlar i hög grad om inomhuskomfort och gott inomhusklimat, men vad betyder det för olika aktörer och intressenter och hur hanteras dessa frågor vid renovering av byggnader som används för äldreboenden? 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan energimyndigheten, CKS, Riksbyggen och Hemsö. 

Publikationer (urval)

Publikations- och konferenspresentationer:

Trygg. K & Köhler. H (2015) Exkursioner, varför då? Geografiska Notiser 73:1 s. 16-22

Trygg. K (2014). Kunskapsarbetets geografi. Geografiska Notiser 72:2 s. 80-95

Trygg K. (2014) Arbetets geografi. Kunskapsarbetes organisation och utförande i tidrummet. Doktorsavhandling i kulturgeografi. Stockholms universitet

Hermelin B & Trygg K. (2012) New geographies of work: A case Study from Sweden. Urbani-izziv (23): 1 s. 126-134

 

Undervisning:

Jag undervisar framförallt inom geografi, ekonomisk geografi, kulturgeografi, turism. Stor del av undervisningen sker på lärarutbildningen.

 

KT
Universitetslektor

Telefon: 013-28 57 18
Fax: 013-28 44 61

E-post: kristina.trygg@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

”Innovativ genomförandeprocess med samverkan mellan många aktörer vid renovering för energisnålt, energieffektivt och gott äldreboende”

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: kristina.trygg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 27 08:58:18 CEST 2015