Göm menyn

Publikationer

Publikations- och konferenspresentationer:

Trygg. K & Köhler. H (2015) Exkursioner, varför då? Geografiska Notiser 73:1 s. 16-22

Trygg. K (2014). Kunskapsarbetets geografi. Geografiska Notiser 72:2 s. 80-95

Trygg K. (2014) Arbetets geografi. Kunskapsarbetes organisation och utförande i tidrummet. Doktorsavhandling i kulturgeografi. Stockholms universitet

Hermelin B & Trygg K. (2012) New geographies of work: A case Study from Sweden. Urbani-izziv (23): 1 s. 126-134

 

Trygg. K (2015) Innovativ genomförande process med samverkan mellan många aktörer vid renovering. Konferens presentation. Tidsgeografiskadagarna, Göteborg, 21-22 maj 2015.

Trygg. K (2015) Understanding renovation process involving  many actors by using the time-geographical framework. Conference Presentation, Annual meeting of the American Association of Geographers, Chicago 2015

Trygg.K (2014). Innovative process involving many actors in renovation. Conference Presentations in session The geography of greening the economy – restructuring, knowledge, networks and discourse. International Geographical Congress, Krakow. 

 Trygg, K (2014) . How to understand the geography of work. Conference presentation: Annual meeting of the American Association of Geographers, Tampa 2014

Trygg. K (2012) Negotiations in the geography of work: the case of knowledge workers. Conference Presentation, Annual meeting of the American Association of Geographers, New York 2012

Trygg, K (2012) The Geography of work in knowledge intensive service firms. Conference Presentation, International Geographical Congress, Cologne 2012.

Trygg. K (2012) Arbetslivets dilemman. Konferens presentation. Tidsgeografiska dagar, Österbymo, 2012

Trygg. K (2009). The geography of work – distance and proximity in networks. Conference Presentation. Nordic geographers meeting, 3rd, Åbo, juni 2009

Trygg, K (2009). ITK:s påverkan på mönstret för kunskapsarbetares geografi Konferens presentation. Tidsgeografiska dagar, Norrköping 2009

Hermelin, B & Trygg, K (2008).  The geography of work – distance and proximity in networks. Paper accepted for presentation at Meeting of the IGU Commission on The Dynamics of Economic Spaces, Barcelona, August 2008

 

 

KT
Universitetslektor

Telefon: 013-28 57 18
Fax: 013-28 44 61

E-post: kristina.trygg@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

”Innovativ genomförandeprocess med samverkan mellan många aktörer vid renovering för energisnålt, energieffektivt och gott äldreboende”

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: kristina.trygg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 27 08:54:13 CEST 2015