Göm menyn

Smarta elnät

 

Min avhandling handlar om smarta elnät. Omställningen av energisystemet till ett mer hållbart alternativ är omfattande, och jag är intresserad av hur visionerna om framtiden ser ut. Hur passar smarta elnät in i större samhälleliga visioner om exempelvis hållbarhet, vilka är förväntningarna på denna teknik och hur formas dessa?  Jag är särskilt intresserad av hur användarna i hushåll passar in i visionen om det framtida energisystemet. Hur förstås användarnas roll och funktion? Vilka krav och/eller önskemål ställs på hushåll i ett smart elnät? Hur ser hushållens behov ut och hur kan dessa tas tillvara i detta framtida energisystem?

aDOKTORAND

Telefon: 013-282503
Mobil: 070-3137343

E-post: anna.wallsten@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: anna.wallsten@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 06 18:09:32 CEST 2015