Göm menyn

Anna Wallsten

 

Bakgrund

Examina
Civilingenjörsexamen, System i Teknik och Samhälle, Uppsala Universitet, 2009
Fil. kand. Företagsekonomi (med bland annat Socialpsykologi, Medie- och kommunikationsvetenskap), Uppsala Universitet, 2009

Anställningar
2010 – Antagen till forskarutbildning vid Tema T, Linköpings universitet
2008-2010 – Managementkonsult med inriktning på interna verksamhetsprocesser, IBM Svenska AB
 

Vetenskapliga intresseområden

Jag har min bakgrund inom Teknik-och vetenskapsstudier (STS) vilket präglat mina forskningsintressen. För tillfället finner jag det särskilt spännande att studera människors relation till teknik utifrån ett vardagsperspektiv, och frågeställningar som jag uppskattar handlar exempelvis om vad som formar vår uppfattning om olika tekniska lösningar, hur det påverkar vårt vardagliga agerande och hur förändringar i tekniska system möjliggörs. Jag studerar gärna dessa frågor med ett miljö- och energifokus.

Nuvarande forskningsprojekt

Min avhandling handlar om smarta elnät. Omställningen av energisystemet till ett mer hållbart alternativ är omfattande, och jag är intresserad av hur visionerna om framtiden ser ut. Hur passar smarta elnät in i större samhälleliga visioner om exempelvis hållbarhet, vilka är förväntningarna på denna teknik och hur formas dessa?  Jag är särskilt intresserad av hur användarna i hushåll passar in i visionen om det framtida energisystemet. Hur förstås användarnas roll och funktion? Vilka krav och/eller önskemål ställs på hushåll i ett smart elnät? Hur ser hushållens behov ut och hur kan dessa tas tillvara i detta framtida energisystem?

Publikationer

Nätverk

Jag ingår i följande forskningsnätverk:

Program Energisystem

 


 

 

aDOKTORAND

Telefon: 013-282503
Mobil: 070-3137343

E-post: anna.wallsten@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: anna.wallsten@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015