Hide menu

Working papers


Your can order this publications from Eva Danielsson eva.danielsson@liu.se or phone +46 13 28 21 71.

 

359.  Eidenskog, Maria:  The open window -  a literature review on social research about energy issues in rental housing. Oktober 2016 (24 sid) 

358.  Gustafsson, Sara, Palm, Jenny, Petersson, Selam:   Fjärrkyla idag och imorgon. Vad säger fastighetsägarna och deras hyresgäster? Oktober 2016 (55 sid)

357.  Envall, Fredrik:  Storylines of progress and ambivalence. A discourse analysis of the Swedish parliamentary debate on mineral politics 1990-2015.  September 2015  (185 sid)

356.  Helgesson,C-F:  Eight reflections on quality in reseach. Juni 2015 (44 sid)

355.  Palm, Jenny:  ”Smarta resan” i Linköpings kommun – ett projekt för att förändra medborgarnas resvanor". Mars 2015  (99 sid)

354.  Palm, Jenny:  Processutvärdering av förstudien ”Östra Valla – demoområde och testbädd.  Februari 2015 (27 sid)

353.  Magnusson, Dick:  Ägarförändringar på den svenska fjärrvärmemarknaden - en översikt över förvärv och avyttringar 1990-2014.  Februari 2015 (86 sid)

352.  Magnusson, Dick:  Måluppfyllelse, medborgarinflytande och social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. En forskningsöversikt. Februari 2015 (42 sid)

351.  Fagrell, Mia:  Ren och torr tvätt. En studie av hyresgästers vanor och användning av teknik för att tvätta och torka textilier. Novemer 2013 (27 sid)

350.  Lindén, Lisa:  Calculating Medical uncertainties: Enactments of the HPV vaccine in Läkartidningen. Septemer 2013 (47 sid)

349.  Nilsson, Johan:  Studying consumers? Recent social science interest in market research. Augusti 2013 (31 sid)

348.  Sanne, Johan M:  Samtal i säkerhetstjänst i järnvägen - vilka avvikelser leder till olyckor. Slutrapport. Juni 2013 (24 sid)

347.  Ingelstam, Lars:  Vapen i Sverige och världen. Mars 2012 (95 sid)

346. Verksamhetsberättelse 2010. Juni 2011 (61 sid)

345. Glad, Wiktoria:  Flernivåmodell för innovativa energisparåtgärder i drift, förvaltning och underhåll av byggnader. Slutrapport. Maj 2011 (32 sid)

344. Thoresson, Josefin, Tengvard, Maria och Palm, Jenny;  Regionala klimat och energistrategier i Skåne och Västra Götalands län. Planering, aktörer och samverkan. Oktober 2010 (48 sid)

343. Karlsson, Kristina, Olaison, Anna, Skill, Karin;  Mapping and Characterizing Nordic Everyday Life Research. Maj 2010 (87 sid)

342. Verksamhetsberättelse 2009 (46 sid)

341. Ellegård, Kajsa:  Med gemensam kraft - för ett bekvämt vardagsliv med elsnåla och eleffektiva hushållsapparater. Februari 2010 (26 sid)

arbetsnotat

340. Ellegård, Kajsa:  Elanvändning i vardagen. Fokus på hushållens vardagliga elanvändning och beroende av omvärlden. Februari 2010 (20 sid)

339. Haikola, Simon: Miljöövervakning – en omöjlig nödvändighet? En analys av miljöpolitiska utredningar och propositioner 1967-2005. Oktober 2009 (44 sid)

338. Tengvard, Maria och Palm, Jenny: Att främja, bygga och bo energisnålt: visioner, policys och beteenden. En fallstudie av nybyggda villaområden i två norrländska kommuner. Oktober 2009 (sid )

337. Palm, Jenny: Regionala klimat- och energistrategier − aktörer, ansvar och roller. September 2009 (33 sid)

336. Nordangård, Jacob: ”Thoughts leading to action”. Augusti 2009 (48 sid)

335. Larsson, Anneli och Palm, Jenny: Energianvändning i bostadsrätter. Fallstudie av HSB. Juni 2009 (57 sid)

334. Verksamhetsberättelse 2008 (48 sid)

333. Fäldt, Andreas: Personbilsmotorutveckling. En studie rörande utvecklingen av personbilsmotorer under 1970- och 1980-talet. Januari 2009 (69 sid)

332. Sanne, Johan M: Tillbudet i Forsmark sommaren 2006 - brister i säkerhetskulturen eller kunskapsproduktionen? April 2008 (26 sid)

331. Bladh, Mats: En lysande framtid? Om belysning i hemmen. Oktober 2008 (39 sid)

330. Karlsson, Kristina och Widén, Joakim: Hushållens elanvändningsmönster identifierade i vardagens aktiviteter. Juni 2008 (61 sid)

329. Tran, Dong: Technology Transfer in the Agricultural Production of Vietnam’s Northern Midland and Mountainous Rural Society. December 2007 (110 sid) Magisteruppsats

328. van den Hooven, Edith: Menstruation as a Sign of Healthiness, Fertility and Womanhood. A study of views on menstruation among Swedish young women. November 2007 (96 sid) Magisteruppsats

327. Kovacs, Agnes: Aspects of professional identity of Women Scientists at a Swedish University. November 2007 (95 sid) Magisteruppsats

326 Jiang, Honguy: Analysis of innovation strategy of foreign companies in China. November 2007 (73 sid) Magisteruppsats

325. Brüggeman Adrianus, Jelmer: Beating Technology. On Foucault, heart rate monitors and bodies. November 2007 (78 sid) Magisteruppsats

324. Verksamhetsberättelse 2007 (39 sid)

323. Sanne, Johan M: ersätts av nr 332.

322. Galis, Vasilis; Gyberg, Per och Palm, Jenny: Hushållens energibeteende – En forskningsöversikt och metodgenomgång. Januari 2008 (35 sid)

321. Palm, Jenny: Krishantering i elsystemet – elnätbolags, kommuners och hushålls uppfattningar om roller och ansvarsfördelning vid elavbrott. Januari 2008 (55 sid)

320. Alm, Maria; Johansson, Joakim; Palm, Jenny och Ramsell, Elina: Länsstyrelsens samordningsansvar I krisberedskapssystemet – hur och med vem sker samverkan. En fallstudie av Länsstyrelsen i Östergötlands regionala krishanteringsråd och Riskbild Östergötland. Augusti 2007 (42 sid)

319. Zisuh, Ngoasong Michael: Indigenous Enrepreneurship and Economic Development. A Study of Small and Medium-Size Enterprises in Kumba, Cameroon. (70 sid) Magisteruppsats

318. Patrascu, Irina: The Social Construction of Pharmaceutical Innovation: A Swedish case study. November 2006 (64 sid) Magisteruppsats

317. Lertsatienchai, Pakorn: Shaping Certain Etiology of Lead Poisoning Symptoms: Klity Creek as a Contaminated Place. November 2006 (78 sid) Magisteruppsats

316. Uzoma, Emmanuel: Risk Perception and Ideas of Responsibility Concerning Polymerics: The Case of Nigeria and Sweden. November 2006 (55 sid) Magisteruppsats

315. Pustlauk, Michael: “If you known what you are doing you can do anything”: Thrill and Control in Soar. An Ethnography of Soar Pilots. November 2006 (73 sid) Magisteruppsats

314. Okun Macpherson, Felix: Gender and the Social Construction of Information Technologies: the case of the Internet in EDO-State. Nigeria. November 2006 (84 sid) Magisteruppsats

313. Ren, Jaio: The Innovation Continues: The Status of Haier Group Co, at the Start of the Millennium. Oktober 2006 (40 sid) Magisteruppsats

312. Aygören, Huriye: Mobile Phone User's Views towards Using Mobile Data Services A Comperative Study between Sweden and Turkey. Januari 2006 (90 sid) Magisteruppsats

311. Chukwumaeze Anyanwu, Chindeum: Human Reproduction and the Cyborgic Woman in In-Vitro Fertilization A Nigerian Case. December 2005 (89 sid) Magisteruppsats

310. Sapprasert, Koson: Innovation in Services: How does ICT lead the growth Norwegian Service Industry? December 2005 (65 sid) Magisteruppsats

309. Brodén, Veronica: An investigation into the connections between new ICTs, universities, and poverty reduction. A comperative study of SIDA-SAREC ICT projects at universities in Tanzania and Nicaragua. Januari 2005 (83 sid) Magisteruppsats

308. Schirmer, Janina: Nanotechnology in context: Science, non-governmental organisations and the challenge of communication. December 2004 (103 sid) Magisteruppsats

307. Verksamhetsberättelse 2006 (44 sid)

306. Kruse, Corinna: Räddning, risk och identitet – en forskningsöversikt över brandmannayrket. Februari 2007 (33 sid)

305. Ottosson, Mikael, Palm, Jenny och Wihlborg, Elin: Risk- och krishantering i lokala tekniska system kring IT och energi. November 2006 (46 sid)

304. Zang, Xi: Risk Management in an Electronic Banking Context. Mars 2006 (71 sid) Magisteruppsats

303. Sanne, Johan M: "Frithet under ansvar": Yrkesgemensakper och säker praktik i järnvägsunderhåll. April 2006 (25 sid)

302. Yaras, Hasan Ali: The Social Phenomena of Energy and sustainability: Can Hydorgen be a Panacea? Januari 2006 (69 sid) Magisteruppsats

301. He, Terri (Chih-Yin): Representations of Gayness: A Case Study of Spiteful Tots as an Online Community in Taiwan. December 2004. (127 sid) Magisteruppsats

300. Yusubov, Elkhan: Social Constructivist Risk Approach. Risks and Flame in controversial bio-stories - case studies from US -. Januari 2006. (88 sid) Magisteruppsats

299. Lin, Min: The life of a technological project. Case study of ReFacto. Oktober 2005 (78 sid) Magisteruppsats

298. Spirco, Iaroslav: Path-Dependency of Innovation Policy Development: Norwegian Context. Oktober 2005 (92 sid) Magisteruppsats

297. Chang, Qi: Modularity and Industry Structure. September 2005. (80 sid) Magisteruppsats

296. Wamala, Caroline: The Information Society: Prospects and challenges facing women's accessibility in Swaziland. November 2005 (111 sid) Magisteruppsats

295. Kaban, Engin: Innovation Strategies in Small Firms on the Way to Success. With a Case Study in Mjärdevi Science Park - Sweden. Oktober 2005. (103 sid) Magisteruppsats

294. Sanne, Johan M: "Freedom with responsibility": Occupational communities and safe practice in railway maintenance. April 2006 (23 sid)

293. Verksamhetsberättelse 2005 (36 sid)

292. Anshelm, Jonas, Gyberg, Per och Hultman, Martin: Samhället, tekniken och säkerheten. En förstudie. Mars 2006 (100 sid)

291. Bladh, Mats: Hushållens elförbrukning. Utvecklingen totalt och i detalj 1980-2000. December 2005 (99 sid)

290. Palm, Jenny (red): Hållbarhet i vardagens system – forskning kring IT och energi. Oktober 2005 (114 sid)

289. Bladh, Mats: Den segmenterade elmarknaden. Juni 2005 (125 sid)

288. Verksamhetsberättelse 2004 (40 sid)

287. Wihlborg, Elin och Ellegård, Kajsa: Tidsgeografiska synsätt. Texter från kurs på tema T. Oktober 2004. (133 sid)

286. Wahab Musah, Abdul: Modernisation, modern technologies and gender in Ghana the case of ICT. September 2004 (73 sid) Magisteruppsats

285. Coulon, Fabrice: Regional Systems of Innovation - A case study of four Science Parks in Belgium and Sweden. Augusti 2004 (107 sid) Magisteruppsats

284. McCart, Christopher: Enhancing A Knowledge Strategy Through Informal Arrangements. Augusti 2004 (61 sid) Magisteruppsats

283. Hing Ip, Wei: Gender and Power in Engineering Education. A Case Study of Linköping University, Sweden. Augusti 2004 (82 sid) Magisteruppsats

282. Gübli, Manuel H.: A Step towards Understanding the Spin-off Process from a Systemic Perspective: a Case Study in Visualization and Computer Graphics. Augusti 2004 (113 sid) Magisteruppsats

281. Cruz Soto, Bernadette: Ergonomic Devices for Women in Sweden. Augusti 2004 (60 sid) Magisteruppsats

280. Sampatakou, Vasiliki: Managing Innovation: From the Resource-Based Theory to the Dynamic Capabilities Approach: The Case of a Greek Hospital. Augusti 2004 (135 sid) Magisteruppsats

279. Mai, Nguyen T. Phoung: Influence of Intellectual Property Rights on Innovation: System of Innovation Approach. (Case of Biotechnology Industry) Augusti 2004 (77 sid) Magisteruppsats

278. Lai, I-Ching: Do the best teleworking: do work-family supportive strategies work? Augusti 2004 (88 sid) Magsteruppsats

277. Athanasiou, Vasileios: Public transport: a case study in a Greek city. Application of actor-network theory. Augusti 2004 (71 sid) Magisteruppsats

276. Mellström, Ulf: En ovanlig civilingenjör. Juni 2004 (14 sid)

275. Lindstedt, Inger och Mårdsjö Blume, Karin: Hur rapporteras användarorienterad kunskap till informationsbrukare i energibranschen? Juni 2004 (81 sid)

274. Eriksson, Marie-Louise och McKelvey, Maureen: Operationalising Concepts in Public Policy: Comparing Industrial Development Centres in Finspång, Sweden and in the Hunter Valley, Australia. Maj 2004 (23 sid)

273. Verksamhetsberättelse 2003 (42 sid)

272. Wihlborg, Elin, Rahm, Jessica och Ellegård, Kajsa: Konvergerande teknik kommer hem. Rapportering av den första empiriska delstudien i forskningsprojektet: Konvergens för användning. November 2003 (37 sid)

271. Johansson, Karina & Ohlsson, Kjell: Variationer av riskmeddelanden. Oktober 2003 (23 sid)

270. Hultman, Martin: Att förstå risker. En översikt av olika kunskapsperspektiv och deras beskrivningar av risk inom sociotekniska system. September 2003 (52 sid)

269. Bladh, Mats: Strukturen hos Hughes, Networks of Power. Augusti 2003 (23 sid)

268. Louisa Jayne Yin Chun Cheung: Personal Network in Regional Technology Cluster. A case study of biotechnology industry in Uppsala. Juni 2003 (79 sid) Magisteruppsats.

267. Per Högselius: Large Technical Systems and Political Revolutions: Electricity in the Volatile History of the Baltic States. Juni 2003 (45 sid)

266. Johanna Nählinder: "Sysselsättningseffekter av innovationer i kunskapsintensiva tjänsteföretag" April 2003 (34 s)

265. Jessica Rahm & Elin Wihlborg: Smarta hem med konvergerande teknik - en lägesbeskrivning av forskningsprojektet ”Konvergens för användning” Mars 2003 (26 sid)

264. Anda Adamsone & Christian Handke: ICT visions, ICT policies and the accension of Latvia to the European Union - towards inclusion into the global economic network? December 2002 (18 sid)

263. Vasilis Galis: 'Systems of Innovation Approaches and Actor-Network Theory: Perspectives On Demand' December 2002 (28 sid)

262. Verksamhetsberättelse 2002 (54 sid)

261. Christian W. Handke: creating Information Monopolies to Promote Innovation in the 'Espace Européen de la Créativité'? November 2002. Magisteruppsats

260. Patricia Awiti Opondo-Ujiji: 'Cost Sharing' and the distribution and dissemination of public 'circuit' drugs in Kenya. November 2002. (96 sid). Magisteruppsats

259. Anda, Adamsone: National System of Innovation, Triple Helix and Intermediary Innovation Support Organisations in a Post-socialist Country. The Case of Latvia. November 2002 (100 sid). Magisteruppsats.

258. Corinna Kruse: A glimpse into a Laboratory November 2002 (30 sid)

257. Xiangyun Du: Swans or Ugly Ducklings? Lives of Female Engineering Students in a Male-centered Technological World. November 2002 (69 sid). Magisteruppsats

256. Gülhan Balsoy: Work Time and Space in Shoe Industry. November 2002 (66 sid). Magisteruppsats

255. James Roberto A: A gender perspective on High-tech start-ups in Sweden. November 2002 (72 sid). Magisteruppsats

254. Vretenbrant, A: Organisation of International R&D. A Case-Study of the Telecom Sector and Telenor. november 2002 (99 sid). Magisteruppsats

253. Sellenthin Mark O: Commercialisation of University Research from a Governance Perspective. November 2002 (34 sid)

252. Johansson, M: Hushållen, elen och bredbandet. Användarorienterad forskning inom el- och IT-området. Oktober 2002 (69 sid)

251. Bladh, M: Kraftbolagen, kommunerna och elavregleringen. Ägarförändringar i elbranschen 1991-2002. Oktober 2002. (69 sid)

250. Doloreux, D: Regional Innovation Systems Compared: An Exploratory Study of Two Regions in Canada. Oktober 2002. (169 sid)

249. Sturesson, L: Medier, modernisering och den nya högskolan. Oktober 2002. (47 sid)

248. Larsson, L: Kvarboende på försök: Utvärdering av kvarboendeprojektet. Sept 2002 (38 sid)

247. Bladh, M: En elektrisk historia. Elsystemets och elanvändningens utveckling i Sverige. Juni 2002 (87 sid)

246. Doloreux, D: SMEs and the Role of Innovation Systems in Less Favoured Regions: The case of the Beauce in Quebec (Canada). Juni 2002 (39 sid)

245. Doloreux, D: Regional Innovation Systems in Canada: A Comparative Study. Juni 2002 (39 sid)

244. Nählinder, J: Innovation in Knowledge Intensive Business Services. State of the art and conceptualisations. Juni 2002 (43 sid)

243. Vetenskap, debatt, folkbildning. Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 (40 sid)

242. Manninen, E: Survey on innovation and employment in Swedish mobile telecommunication firms, 1998-2000. Maj 2002 (31 sid)

241. Karaata, S: Wind Energy and its Finance, a Turkish Overview. Januari 2002 (91 sid)

240. Barnish, A: Data Protection in an Information Society. Januari 2002 (41 sid)

239. Verksamhetsberättelse 2001 (45 sid)

238 Törnqvist, K: "No Worries". En reserapport från Australien om räddningsverksamhet och då främst sjöräddning. Januari 2002 (100 sid)

237. Edquist, C: Systems of Innovation for Development (SID). December 2001 (41 sid)

236. Otterskog, C& Thörnell, L: The expansion of broadband. A case study of two Swedish municipalities with a System of Innovation approach. December 2001 (53 sid)

235. Ehrenholm, A: The future of broadband in Sweden. December 2001 (74 sid)

234. Abbes, Y: Triple Helix of University-Industry-Government: Developing IT engineering programs in Sweden. November 2001 (92 sid)

233. Chesterton, S: Devices and Desires. An analysis of the Mechanical Assist Device Industry. November 2001 (105 sid)

232. Liu, J: Policy Comparisons between the United States and Sweden Regarding Development of Venture Capital. September 2001 (79 sid)

231. Bladh, M Informationssamhälle? November 2001 (48 sid)

230. Ellegård, K: Lockropen ljuder: Kom hem (19 sid)

229. Hommen, L with Manninen E: GSM (Global System for Mobile Telecommunications): Part II - Three Generations of Mobile Telecommunications Systems&Services: European Standards, 1970 to 2000. Mars 2001 (89 sid)

228. Högselius, P: East-West interfirm collaboration in telecommunications and electricity. A comparative study across sectors and countries, 1980-2000. Mars 2001 (71 sid)

227. Mellander, C: Broadband - in broad terms. Februari 2001 (45 sid)

226. Verksamhetsberättelse 2000 (56 sid)

225. Lindstedt, I. & Mårdsjö, K.: Köpa el och byta spis - en studie av
argumentationen. December 2000 (37 sid.).

224. Kahri, A-S.: Det kastade oket. Om den allestädes närvarande
datatekniken. November 2000 (35 sid).

223. K. Törnqvist, E.: Organisation, lärande, kommunikation - en
forskningsöversikt av tre aspekter på samarbete och samordning. Oktober 2000 (87 sid).

222. Pettersson, C.: Computers to the Households through Unions and
Employers. The case of Sweden. Oktober 2000 (25 sid.).

221. Andersson, P.: Tillgång till och användning av internet och e-post i
Sverige. Maj 2000 (25 sid.)

220. Berg, A-J., Holmberg, B., Hydén, L-Ch., Lundvall, B-Å., Sturesson, L. & Sundin, B.: Översyn av tema T. Mars 2000 (39 sid.).

219. Sjögren, H.: Förtroendet att förmedla och förvalta. En översikt av det svenska affärsbanksystemet 1850-2000 med fokus på konjunktur,
institutioner, organisationer och innovationer. Mars 2000 (26 sid.).

218. Sjögren, H.: Regional Business Destruction - the Scale and Scope of Exits in East Gothia 1985-1998. March 2000 (26 pp).

217. Ellegård, K.: Att förstå vardagen - tvärvetenskaplig processorienterad forskning. Mars 2000 (102 sid.)

216. Ingelstam, L.: Socio-economic research on fusion (SERF) 1997-1998. Chairman's symmary. March 2000 (24 pp).

215. Verksamhetsberättelse 1999. (50 sid.).

214. Edquist, C., Eriksson, M-L. & Sjögren, H.: Collaboration in product
Innovation in the East Gothia Regional Systen of Innovation. December 1999. (33 sid.)

213. Edquist, C., Eriksson M-L and Sjögren H.: Collaboration in Product
Innovation in the East Gothia Regional System of Innovation. December 1999. (33 sid)

212. Ehliasson, K. : Vad är en tekniksyn? Förstudie för empirisk undersökning av framtidsdokument. Oktober 1999. (89 sid)

211. McKelvey, M.: Internet Entrepreneurship: Why Linux might beat
Microsoft? August 1999. (22pp)

210. Verksamhetsberättelse 1998. (34 sid)

209. Andersson, P.: Lokala postoperatörer i Sverige. Linköpings universitet,. Augusti 1999. (24 sid)

208. Törnqvist, E.: Tillhör en professionell alltid en profession? Om ord och begrepp som används för att beteckna yrkesutövare. Linköpings universitet, April 1999. (55 sid)

207. Schild, I.: A regional patent study to investigate inventive activity in East Gothia. Linköpings universitet, April 1999. (188 pp)

206. Feldman, J. M.: Can Saab Diversify?: Lessons from Civilian Spin-offs in the 1970s and 1980s. Linköpings universitet, March 1999. (106 pp)

205. Ingelstam, L.: Fusion as a large technical system Macro Task Report (S 1) EURATOM program Socio-economic research on fusion (SERF). Linköpings universitet, February 1999. (47 pp)

204. Voghera, E.: Makt över teknik för funktionshindrade. Linköpings
universitet,. Februari 1999. (55 sid)


 

Seminar groups

TEVS
TPI
ValueS


 

Project activities

 

Technology and Social Change is an interdisciplinary research unit focusing on how social actors create and use technology, and how technical change is woven together with cultural patterns, daily life, politics, energy systems, learning, and the economy in history and society.About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Thu Nov 03 08:47:04 CET 2016