Hide menu

Ph.D. Thesis

Your can order this publications from Eva Danielsson eva.danielsson@liu.se or phone +46 13 28 21 71.
15

 

118.  Eriksson, Linnea:  Policy Integration for Sustainable Transport Development. Case studies of two Swedish regions., Linköping Studies in Arts and Science, no 688, 2016.

117.  Sjögren, Hanna:  Sustainability for Whom?: The Politics of Imagining Environmental Change in EducationLinköping Studies in Arts and Science, no 678, 2016.

116.  Lindén, Lisa:  Communicating Care: The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns,Linköping Studies in Arts and Science, no 682, 2016.

115.  Thoresson, Josefin:  Omställning – Tillväxt – Effektivisering: Energifrågor vid renovering av flerbostadshusLinköping Studies in Arts and Science, no 665, 2015.

114.  Hellgren, Mattias:  Energy Use as a Consequence of Everyday Life, Linköping Studies in Arts and Science, no 662, 2015.

113.  Johansson Krafve, Linus:  Valuation in Welfare Markets. The Rule Books, Whiteboards and Swivel Charis of Care Choice Reform, Linköping Studies in Arts and Science, no 645, 2015.

112.  Eidenskog, Maria:  Caring for Corporate Sustainability,  Linköping Studies in Arts and Science, no 644, 2015.

111.  Schwabecker, Julia:  Between the Paths of Modernity: The European Commission’s Shaping of European Nuclear Energy Policy between 1999 and 2012, Linköping Studies in Arts and Science, no 639, 2015.

110.  Guntram, Lisa:  Ambivalent Ambiguity?: A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment, Linköping Studies in Arts and Science, no 644, 2014.

109.  Karresand, Helena:  Apparater, aktiviteter och aktörer: Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar, Linköpings Studies in Arts and Science, no 630, 2014.

108.  Dahl, Emmy:  Om miljöproblemen hänger på mig: Individer förhandlar sitt ansvar för miljön, Linköping Studies in Arts and Science, no 615, 2014.

107.  Norling, Sofia:  Mot "väst": vetenskap, politik och transformation i Polen 1989-2011,  Linköping Studies in Arts and Science, no 605, 2014.

106.  Henriksson, Malin: Att resa rätt är stort, att resa fritt är större : Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor, Linköping Studies in Arts and Science, no 602, 2014.

105. Blondin, Magnus:  Övning ger färdighet?: Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning, Linköping Studies in Arts and Science, no 601, 2014.

104. Brodén Gyberg, Veronica:  Aiding science: Swedish research aid policy 1973-2008, Linköping Studies in Arts and Science, no 594, 2014.

103.  Sjöström, John:  Det komplexa deltagandet: Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk, Linköping Studies in Arts and Science, no 599, 2013.

102. Gleisner, Jenny:  Negotiating the Normal Birth: Norms and Emotions in Midwifery Education, Linköping Studies in Arts and Science, no 595, 2013.

101.  Magnusson, Dick:  District Heating in a Liberalized Energy Market: A New Order?: Planning and Development in the Stockholm Region, 1978-2012, Linköping Studies in Arts and Science, no 576, 2013.

100.  Nordangård, Jacob:  Ordo Ab Chao. Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen  - Aktörer, nätverk och strategier, Linköping Sdtudies in Arts and Science, no 566, 2012.

99.  Haikola, Simon:  Bortom kontroll?  Den svenska kemikalieövervakningens lokgik, Linköping Studies in Arts and Science, no 568, 2012.

98. Persson, Alma:  Changing boundaries, defending boundaries gender relations in the Swedish Armed Forces, Linköpings Studies in Arts and Science, no 546, 2011.

97. Grankvist, Hannah:  Making Doable Problems within Controversial Science. U.S. and Swedish Scientists' Experience of Gene Transfer Research, Linköping Studies in Arts and Science, no 543, 2011.

96. Thoresson, Karin: Att beräkna det goda samhället. Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis-politik inom transportområdet, Linköping Studies in Arts and Science, no 538, 2011.

95. Björkman, Maria: Den anfrätta stammen. Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963, Linköping Studies in Arts and Science, no 542, 2011.

94. Fallde, Magdalena: Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005, Linköping Studies in Arts and Science, no 534, 2011.

93. Hansson, Lisa: Public Procurement at the local government level. Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals, Linköping Studies in Arts and Science, no 528, 2011.

92. Ottosson, Mikael:  Opposition and Adjustment to Industrial 'Greening'. The Swedish Forest Industry's (Re)Actions Regarding Energy Transition, 1989-2009, Linköping Studies in Arts and Science, no 526, 2011. 

91. Kall, Ann-Sofie:  Förnyelse med förhinder. Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010, Linköping Studies in Arts and Science, no 524, 2011.

90. Hultman, Martin:  Full gas mot en (o)hållbar framtid. Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik, Linköping Studies in Arts and Science, no 521, 2010.

89. Fröberg, Merith:  Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram. Översättningar och gränsarbete på tre nivåer, Linköping Studies in Arts and Science, no 511, 2010.

88. Lee, Francis:  Letters & Bytes. Sociotechnical Studies of Distance Education, Linköping Studies in Arts and Science, no 498, 2009.

87. Isaksson, Charlotta: Uthålligt lärande om värmen? Domesticering av energiteknik i passivhus, Linköping Studies in Arts and Science, no 496, 2009.

86. Åström, Eva: Att lära, att göra, att klara. Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem, Linköping Studies in Arts and Science, no 487, 2009.

85. Johansson, Anders: Biopolitics & Reflexivity. A Study of GMO Policymaking in the European Union, Linköping Studies in Arts and Science, no 476, 2009.

84. Dekker, Cornleis: Judging in the Public Realm. A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis, Linköping Studies in Arts and Science, no 466, 2009.

83. Skill, Karin: (Re)Creating Ecological Action Space. Householders' Activities for Sustainable Development in Sweden, Linköping Studies in Arts and Science, no 449, 2008.

82. Löfström, Erica: Visualisera energi i hushåll. Avdomisticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning, Linköping Studies in Arts and Science, no 441, 2008.

81. Hansson, Anders: Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik, Linköping Studies in Arts and Science, no 436, 2008.

80. Holmberg, Rurik: Survival of the Unfit. Path Dependence and the Estonian Oil Shale Industry, Linköping Studies in Arts and Science, no 427, 2008.

79. Galis, Vasilis:From Shrieks to technical reports: technology, disability and political processes in building Athens Metro, Linköping Studies in Arts and Science, no 374, 2006.

78. Hrelja, Robert: I hettan från ångpannan. Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar, Linköping Studies in Arts and Science, no 371, 2006.

77. Glad, Wiktoria: Aktiviteter för passivhus. En innovations omformning i byggprocesser förö energisnåla bostadshus, Linköping Studies in Arts and Science, no 367, 2006.

76. Sellenthin, Mark: Beyond the Ivory Tower. A Comparision of Patent Rights Regimes in Sweden and Germany,Linköping Studies in Arts and Science, no 355, 2006

75. Kruse, Corinna: The Making of Valid Data. People and Machines in Genetic Research Practice, Linköping Studies in Arts and Science, no 361, 2006.

74. Alm, Maria: Nationell kraft och lokal motkraft. En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link, Linköping Studies in Arts and Science, no 354, 2006

73. Karhi, Anja-Sofi: Den lilla tekniken i det stora skeendet - nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar, Linköping Studies in Arts and Science, no 353, 2006

72. Bommenel, Elin: Sockerförsöket. Kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa, Linköping Studies in Arts and Science, no 348, 2006

71. Green, Anna: Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering. Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, Linköping Studies in Arts and Science, no 336, 2006.

70. Jonvallen, Petra: Testing Pills, Enacting Obesity. The work of localizing tools in a clinical trial, Linköping Studies in Arts and Science, no 341, 2005

69. Nählinder, Johanna: Innovation and Employment in Services. The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden,Linköping Studies in Arts and Science, no 334, 2005

68. Eriksson, Marie-Louise: Organising Regional Innovation Support. Sweden's Industrial Development Centres as Regional Development Coalitions,Linköping Studies in Arts and Science, no 326, 2005

67. Ehliasson, Kent: Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering: analysmodell och fallstudier, Linköping Studies in Arts and Science, no 319, 2005

66. Bohlin, Henrik: Att välja energisystem. Processer, aktörer och samverkan i Helsingborg och Gävle 1945-1983, Linköping Studies in Arts and Science, no 296, 2004

65. Törnqvist, Eva: Bland grynnor och blindskär. Kommunikation, lärande och teknik i samarbetsprojektet Sjöräddning, Linköping Studies in Arts and Science, no 297, 2004.

64. Johnson, Ericka: Situating simulators. The integration of simulations in medical practice, no 294, 2004.

63. Alm, Håkan: External Relations in the Product Development Process. A Study of Biotechnology Firms in Sweden, Linköping Studies in Arts and Science, no 295, 2004.

62. Palm, Jenny: Makten över energin - policyprocesser i två kommuner 1977-2001, Linköping Studies in Arts and Science, no 289, 2004.

61. Eldh; Christer: Den riskfyllda gemenskapen. Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg, Linköping Studies in Arts and Science, no 290, 2004.

60. Gyberg, Per: Energi som kunskapsområde - om praktik och diskurser i skolan. Linköping Studies in Arts and Science, no 277, 2003

59. Godhe, Michael: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet, Linköping Studies in Arts and Science no 271, 2003

58. Åkerman, Johan: Lokala fack i globala företag. Elektrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985, Linköping Studies in Arts and Science no 273, 2003

57. Zackrisson, Marcus: Financial Systems and the Financing of High-technology Small Firms. The Cases of Sweden, Linköping, and Santa Clara County, Linköping Studies in Arts and Science no 269, 2003

56. Manninen, Esa: The Case of Mobile Telecommunications in Sweden, Linköping Studies in Arts and Science no 266, 2003

55. Jülich, Solveig: Skuggor av sanning. Tidig svensk radiologi och visuell kultur, Linköping Studies in Arts and Science no 254, 2002

54. Hermansson, Camilla: Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998. Linköping Studies in Arts and Science no 251, 2002

53. Forssell, Johanna: Hushållsproduktion och föräldraledighet. Att städa, tvätta och laga mat - med och utan barn, Linköping Studies in Arts and Science no 248, 2002

52. Linderström, Magnus: Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, Linköping Studies in Arts and Science no 245, 2002

51. Martinsson, Mattias: Ozonskiktet och rikssamhället. En studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992, Linköping Studies in Arts and Science no 242, 2001

50. Hektor, Anders: What's the use? Internet and information behavior in everyday life, Linköping Studies in Arts and Science no 239, 2001

49. Persson, Bo: Motsträviga myndigheter. Sektorsforskning och politisk styrning under 1980-talet, Linköping Studies in Arts and Science no 238, 2001

48. Sandell, Kerstin: Att återskapa "det normala". Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik, Linköping Studies in Arts and Science no 236, 2001

47. Thelander, Sabrina: Tillbaka till livet. Att skapa säkerhet i hjärtintensivvården, Linköping Studies in Arts and Science no 235, 2001

46. Ewertsson, Lena: The triumph of technology over politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden. Linköping Studies in Arts and Science no 231, 2001

45. Isaksson, Karolina: Framtidens trafiksystem? Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor, Linköping Studies in Arts and Science no 230, 2001

44. Aurell, Marie: Arbete blir identitet. Om hur städare blir städare, Linköping Studies in Arts and Science no 228, 2001

43. Andersson, Peter: Deregulation and Internet: new challenges to postal services in Sweden. Linköping Studies in Arts and Science no 227, 2001

42. Wihlborg, Elin: En lösning som söker problem. Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner. Linköping Studies in Arts and Sciences no. 225, 2000

41. Texier, Francois: Industrial Diversification and Innovation. An International Study of the Aerospace Industry. Linköping Studies in Arts and Sciences no. 205, 2000.

40. Sturesson, Lennart: Distansarbete: teknik, retorik och praktik. Linköping Studies in Arts and Sciences no. 204, 2000.

39. Sanne, Johan M: Creating Safety in Air Traffic Control. Linköping Studies in Arts and Science no 193, 1999.

38. Lagergren, Lars: Svensk motorcykelkultur. Linköping Studies in Arts and Science no 192, 1999.

37. Svensson, Tomas: Dagligvarudistributionens strukturomvandling. Drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö. Linköping Studies in Arts and Science no 179, 1998.

36. Karlsson, Magnus: The Liberalisation of Telecommunications in Sweden. Technology and Regime Change from the 1960s to 1993. Linköping Studies in Arts and Science no 172, 1998.

35. Achen, Thomas: Den bioetiske udfordring. Et retspolitisk studie af forholdet mellem etik, politik og ret i det lovforberejdende arbejde vedrørende bio- og genteknologi i Danmark, Norge og Sverige. Linköping Studies in Arts and Science no 169, 1997.

34. Elder, Tanya: Capturing Change. The Practice of Malian Photography, 1930s - 1990s. Linköping Studies in Arts and Science no 168, 1997.

33. Johansson, Magnus: Smart, Fast and Beautiful. On Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden 1955-1995. Linköping Studies in Arts and Science no 164, 1997.

32. Juhlin, Oskar: Prometheus at the Wheel. Representations of Road Transport Infomatics. Linköping Studies in Arts and Science no 162, 1997.

31. Trulsson, Per: Strategies of Entrepreneurship. Understanding Industrial Entrepreneurship and Structural Change in Northwest Tanzania. Linköping Studies in Arts and Science no 161, 1997.

30. Hidefjäll, Patrik: The Pace of Innovation. Patterns of Innovation in the Cardiac Industry. Linköping Studies in Arts and Science no 160, 1997.

29. Sjögren, Jan: Teknik - genomskinlig eller svart låda? Att bruka, se och förstå - en fråga om kunskap. Linköping Studies in Arts and Science no 154, 1997.

28. Holme, Lotta: Konsten att göra barn raka. Ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920. Linköping Studies in Arts and Science no 144, 1996.

27. Pettersson, Lena: Ny organisation, ny teknik - nya genusrelationer? En studie av omförhandling av genuskontrakt på två industriarbetsplatser. Linköping Studies in Arts and Science no 143, 1996.

26. Alzén, Annika: Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950 - 1985. Linköping Studies in Arts and Science no 138, 1996.

25. Östlund, Britt: Gammal är äldst - en studie av teknik i äldre människors liv. Linköping Studies in Arts and Science no 129, 1995.

24. Mellström, Ulf: Engineering lives. Technology, Time and Space in a Male-Centred World. Linköping Studies in Arts and Science no 128, 1995.

23. Olsson, Lena: Det datoriserade biblioteket. Maskindrömmar på 70-talet. Linköping Studies in Arts and Science no 121, 1995.

22. McKelvey, Maureen: Evolutionary Innovation. Early Industrial Uses of Genetic Engineering. Linköping Studies in Arts and Science no 107, 1994.

21. Elam, Mark: Innovation as the Craft of Combination. Perspectives on technology and economy in the spirit of Schumpeter. Linköping Studies in Arts and Science no 95, 1993

20. Strömbäck, Lars: Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal. Linköping Studies in Arts and Science no 92, 1993.

19. Nissen, Jörgen: Pojkarna vid datorn. Unga entusiaster i datateknikens värld. Linköping Studies in Arts and Science no 89, 1993.

18. Karlsson, Sten: Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet. Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg. Linköping Studies in Arts and Science no 87, 1993

17. Mårdsjö, Karin: Människa - Text - Teknik - tekniska handböcker som kommunikationsmedel. Linköping Studies in Arts and Science no. 82, 1992.

16. Summerton, Jane: District heating comes to town. The social shaping of anenergy system. Linköping Studies in Art and Scinece no 80, 1992.

15. Waldén, Louise: Genom symaskinens nålsöga. Teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur. Linköping Studies in Arts and Science no 50, 1990.

14. Anshelm, Jonas: Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap. Linköping Studies in Arts and Science no 49, 1990.

13. Sandström, Ulf: Arkitektur och social ingenjörskonst. Studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning. Linköping Studies in Arts and Science no 47, 1989.

12. Andersson, Peter: Informationsteknologi i organisationer - Bestämningsfaktorer och mönster. Linköping Studies in Arts and Science no 46, 1989.

11. Nyberg, Anita: Tekniken - kvinnornas befriare? Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet - 1980-talet. Linköping Studies in Arts and Science no 45, 1989.

10. Lindvall, Jan: Expensive time and busy money. A study of households' substitution between time and expenditures in consumption and household production with emphasis on the food section. Linköping Studies in Arts and Science no 44, 1989.

9. Tunander, Ola: Cold Water Politics. The Maritime Strategy and Geopolitics of the Northern Front. Linköping Studies in Arts and Science no 43, 1989.

8. Laginder, Ann-Marie: Framtidsbilder i offentligt utredande - teknik, utbildning och samhällsutveckling. Linköping Studies in Arts and Science no 42, 1989

7. Johansson, Anders: Tillväxt och klasssamarbete - en studie av den svenska modellens uppkomst. Linköping Studies in Arts and Science no 32, 1989.

6. Johansson, Birgitta: Ny teknik och gamla vanor. En studie om mikrovågsugnens introduktion. Linköping Studies in Arts and Science no 28, 1988.

5. Ginner, Thomas: Den bildade arbetaren. Debatten om teknik, samhälle och bild-ning inom arbetarnas bildningsförbund 1945-1970. Linköping Studies in Arts and Science no 17, 1988.

4. Lindgren, Mikael: Glory and Failure. The Difference Engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz. Linköping Studies in Arts and Science no 9, 1987.

3. Hagberg, Jan-Erik: Tekniken i kvinnornas händer. Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen. Linköping Studies in Arts and Science no 7, 1986.

2. Kaijser, Arne: Stadens ljus. Etableringen av de första svenska gasverken. Linköping Studies in Arts and Science no 4, 1986.

1. Kylhammar, Martin: Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam. Linköping Studies in Arts and Science no 1, 1985


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Mon Oct 17 11:08:47 CEST 2016