Hide menu

Reports


Your can order this publications from Eva Danielsson eva.danielsson@liu.se or phone +46 13 28 21 71.

rapporter 

49. Peterson, Helen:  Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 1990-2010, 2011.

48. Thoresson, Josefin & Glad, Wiktoria:  När tiden är mogen. Innovativ energieffektivisering hos fastighetsbolag? - En analys av socio-tekniska regimer, 2010.

47. Berner, Boel: Kunskapens vägar. Teknik och lärande i skola och arbetsliv, 2007.

46. Skill, K: Mellan grönt tänkande och vardagligt görande. En hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner, 2006.

45. Svantesson, C: Tjejer till tekniska utbildningar eller tekniska utbildningar för tjejer? Projekt och initiativ med syfte att öka antalet tjejer inom tekniska utbildningar, 2006.

44. Anshelm, J: Rekordårens tbc. Debatten om trafiksäkerhet i Sverige 1945-1965, 2005.
 

43. Achen, T: Nedslag i svensk biopolitik. Gentekniknævnet 1994-2003., 2005.
 

42. Berner, B: Ifrågasättanden. Forskning om genus, teknik och naturvetenskap, 2004.

41. Berner, B: Sakernas tillstånd. Kön, klass, teknisk expertis. 2003 (nytryck)

40. Wihlborg, E: Den kommunala IT-politiken. Kommunala bredbandsbyggen, 2003.rapporter
 

39. Johansson, M: Av några för alla andra? "Fyrtorn" för att sprida IT-kompetens i skolan, 2001.

38. Pettersson, C: Datorer åt många. En studie om datorn som vardagsteknik och kunskapsverktyg (lic uppsats), 2001.

37. Sanne, J: Fart och spänning - banarbetare, lokförare och tågtrafikledare om risk och riskhantering, 2001.

36. Nyberg, A-C: Kön och teknik i förändring (lic uppsats), 2001.

35. Lindquist, P: Lokala energistrategier. Integration av energi och miljö i fem svenska kommuner under 1900-talet, 2000

34. Edquist, C: Offentlig teknikupphandling för behovstillfredställelse och konkurrenskraft, 1994.

33. Edquist, C: Innovationspolitik för förnyelse av svensk industri, 1993.

32. Berner, B: Technology and Gender. Swedish Research in an International Context, 1993.

31. Anshelm, J: Vattenkraft och naturskydd. En analys av opinionen mot vattenkraftsutbyggnaden i Sverige 1950-1990, 1992.

30. Berner, B: Regeln i undantaget. Om olyckor, kunskap och tekniska system, 1992.

29. Anshelm, J: Industrisamhället och det folkliga kulturarvet. Ett tema i Martin Kochs författarskap, 1993.

28. Summerton, J: När fjärrvärmen kom till stan. Ett energisystem växer fram. Översatt och bearbetad av Björk, I, 1992.

27. Hagberg, J-E, Nyberg, A, Sundin, E: med bidrag av Ewertsson, L: KOM-programmets första år. en studie av Arbetsmiljöfondens program: "Kvinnor och män i samverkan",
1992.

26. Sundin, E: Teknik för jämställdhet genom distansarbete? Forskningsprogrammet: "Kvinnor och män". Rapport nr 4, 1992.

25. Richardson G: Att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Om FoU-information som merit vid professors tillsättningar, 1992.

24. Riis, U: Skolan och datorn. Satsningen datorn som pedagogiskt hjälpmedel 1988-1991, 1991.

23. Ingelstam, L m fl: Informationssamhället och teorin för stora tekniska system. En förstudie rörande telesystemets dynamik, 1991.

22. Edquist, C: Utvärdering av statligt stöd till verkstadsindustriell teknik, 1991.

21. Jeffner, A: Att studera människosyn. En översiktlig problemanalys, 1989. (54 sid)

20. Glimell, H: Återerövra datapolitiken! En rapport om staten och informationsteknologin under fyra decennier, 1989.

19. Riis, U: Teknik - för alla? Om introduktion av obligatorisk teknikundervisning i grundskolan, 1989.

18. Edquist, C: The Realm of Freedom in Modern Times? New Technology in Theory and Practice, 1989.

17. Edquist, C: Frihetens Rike i Moderna Tider? - Ny teknik i teori, produktion och politik, 1989.

16. Forchheimer, C (ed): Knowledge and Communication in the Computer Age. Proceedings from a symposium November 2-3, 1987, 1988.

15. Ingelstam, L: Framtidstron och den svenska modellen, 1988.

14. Andersson, P: Telekommunikation förr och nu - Med exempel från Östergötland, 1987.

13. Norberg, L: Framtidens Östergötland. Frågor kring Östergötland av år 2010, 1987.

12. Beckman, S m fl: Rabalder i människans provins. Fem forskare om datasamhället, 1987.

11. Richardson, G: Hur Örköpings universitet och XTH blev Linköpings universitet och tekniska högskola, 1987.

10. Nissen, J och Riis, U: Datalära på grundskolans högstadium. En ögonblicksbild från tre kommuner och sex skolor vintern 1984/85, 1985.

9. Böhme, G: Coping with Science. Towards a new theory of science, 1985.

8. Norberg, L: Stort och Ståtligt eller Smått och Smart. Rationell produktion vid måttlig produktionsanläggningsstorlek - en forskningsinitierande studie, 1984.

7. Richardson, G och Nilsson, G B: Bildningsvägar förr och nu. Två installationsföreläsningar, 1984.

6. Kaijser, A och Summerton, J: Att välja värmesystem. Motalas framtida värmeförsörjning ur organisatorisk synvinkel, 1983.

5. Alvesson, M: Konsensus, kontroll, kritik. Paradigm i forskning om förhållandet mellan teknologi, organisation och arbete, 1983.

4. Karlqvist, A: Teknik och Samhälle. En systemanalytisk introduktion, 1983.

3. Nordin, I: Vad är teknik? Filosofiska funderingar kring teknikens struktur och dynamik, 1983.

2. Andersson, Y och Waldén, L: Tekniker och icke-tekniker vid Husqvarna symaskinsfabrik. Levnadshistorier och attityder till teknik, 1983.

1. Ingelstam, L och Schiller, B: Fragmentisering - Komparation - Helhetssyn. Hur kan man forska i teknik och social förändring, 1982

Seminar groups

TEVS
TPI
ValueS


 

Project activities

 

Technology and Social Change is an interdisciplinary research unit focusing on how social actors create and use technology, and how technical change is woven together with cultural patterns, daily life, politics, energy systems, learning, and the economy in history and society.About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Thu May 07 14:38:12 CEST 2015