Göm menyn

Publikationer

15

Vid Tema Teknik och social förändring finns ett antal olika sätt att publicera forskningsresultat. Givetvis publiceras mycket av det som skrivs i nationella eller internationella tidskrifter, men en hel del presenteras i någon av rapportserierna som finns vid institutionen. Vissa rapporter innehåller mer preliminära resultat där det färdiga resultatet senare kanske publiceras någon annanstans.

Arbetsnotat utgörs av utkast till forskningsrapporter där preliminära resultat redovisas för kommentarer och diskussioner. I serien ingår även material som används i forskarutbildningen. Notaten ges en begränsad spridning.

Temats egna publikationer kan beställas av Eva Danielsson eva.danielsson@liu.se eller tel. 013-28 21 71).

 

Böcker

valueValue Practices in the Life sciences & Medicine

Dussage, I, Helgesson, C-F, & Lee, Francis (eds) (2015)

is a new edited volume of scholarly work that takes an interest into the enactment, ordering, and displacement of a broad range of values in the life sciences and medicine. The volume articulates a pragmatist stance for the study of the making of values in society, exploring various sites within life sciences and medicine, and asks how values are at play. This approach means taking seriously the work scientists, regulators, analysts, professionals, and publics regularly do, in order to define what counts as proper conduct in science and health care, what is economically valuable, and what is known and worth knowing.

A number of analytical and methodological means to investigate these concerns are presented. The editors suggest the notion of valuography to identify an empirically oriented research program into the enacting, ordering, and displacing of values. They argue that a research programme of this kind, makes it possible to move orthogonally to the question of what values are. This move rectifies some central problems that arise with approaches that depend on stabilized understandings of value.

At the heart of it, a valugraphic research programme encourages the examination of how and with what means certain things come to count as valuable and desirable, how registers of value are ordered as well as displaced. It further encourages a sense that these matters could be, and sometimes simultaneously are, otherwise.

 

flyersKön, kropp, materialitet

Boel Berner & Isabelle Dussauge (red.)

Fransk genusforskning efter Simone de Beauvoir är ganska okänd utanför Frankrike. Antologin Kön, kropp, materialitet söker motverka denna brist. Här presenteras studier av franska eller franskspråkiga genusforskare kring titelns tre breda teman. Bokens författare diskuterar växelspelet mellan könade maktförhållanden och formandet av kroppar, artefakter, medicinsk och naturvetenskaplig kunskap, i historisk tid och i dag. Deras perspektiv kommer från skilda akademiska fält – historia, sociologi, antropologi och filosofi.

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu May 07 15:32:35 CEST 2015