Göm menyn

Högre seminarieserien

Högre seminarieserien är gemensam för alla forskningsprogram inom tema T. Seminarieserien är en viktig verksamhet för att utveckla Tema Ts medarbetare och den gemensamma forskningsmiljön. Det finns flera olika typer av högre seminarier. Vissa seminarier hålls av en särskilt inbjuden extern gäst kring ett ämne som berör många på tema T. Ibland har seminariet en mer intern form, där olika ämnen med bred anknytning till hela forskningsmiljön diskuteras.

Seminarieserien administreras av Steve Woolgar  och Anders Hansson. Utomstående besökare välkomna, kontakta Eva Danielsson.


 

HÖSTEN 2016

SEPTEMBER

28 september, Annemarie Mol, University of Amsterdam, Tema T Exchange 2016 "Eating into theory"    Lokal:  Universitetsklubben, kl 13.15 - 15.00

OKTOBER

19 oktober,  Andreas Malm, The Dept of Human Geography and the Human Ecology Division, Lunds university, "Fossil Capital:  The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming"   Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

NOVEMBER

30 november, Marianne Elisabeth Lien, Dept of Social Anthropology, Oslo University,  "Dreams of prosperity - Enactments of growth"  Lokal:  Lethe, kl 15.15 - 17.00

DECEMBER

 

VÅREN 2017

JANUARI

11 januari, Jim Fleming, Colby College, Maine "Climate Engineering: Barking Mad, WEIRD, and Male-Dominated" (joint with Tema M)  Lethe, kl 13.15 - 15.00
 

18 januari, Alan Irwin,  Dept of Organization, Copenhagen Business School, "Governing Futures"  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

FEBRUARI

15 februari, Monika Krause, Helsinki Collegium for Advanced Studies and Goldsmiths, London "Charismatic Species and Beyond: How Conservation NGOs allocate Resources", Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

MARS

 8 mars,  Daniel Neyland, Goldsmiths, University of London, "This Is The Modern World? An expedition into 'neoliberal' times"  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

APRIL

5 april, Sabine Arnaud, Max Planck Institute. Berlin, "The Hearing Eye, the Writing Mouth, and the Speaking Machine in Eightennth-Century Europe: Mechanisms of Speech and the Challange to Natural Language", Lethe, kl 13.15 - 15.00
 

26 april, Catelijne Coopmans, National University of Singapore, "Fake meat and it Relations",   Lethe, kl 13.15 - 15.00


MAJ

24 maj,  INSTÄLLT
Helen Verran, Northern Institute, Charles Darwin University, Australia, "Stories and Story Work" Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

JUNI

7 juni,  Ilana Gershon, Department of Anthropology at Indiana University, "Maintenance in a World of Free Phones", Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

AUTUMN 2017

SEPTEMBER

13 september, Thomas Hylland Eriksen, University of Oslo, Exchange Tema T,  "Title will come"    Lokal:  Universitetsklubben, kl 13.15 - 15.00


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jul 03 09:24:28 CEST 2017