Göm menyn

Högre seminarieserien

Högre seminarieserien är gemensam för alla forskningsprogram inom tema T. Seminarieserien är en viktig verksamhet för att utveckla Tema Ts medarbetare och den gemensamma forskningsmiljön. Det finns flera olika typer av högre seminarier. Vissa seminarier hålls av en särskilt inbjuden extern gäst kring ett ämne som berör många på tema T. Ibland har seminariet en mer intern form, där olika ämnen med bred anknytning till hela forskningsmiljön diskuteras.

Seminarieserien administreras av Steve Woolgar. 
Utomstående besökare välkomna, kontakta Eva Danielsson.


 

VÅREN 2018

JANUARI

31 januari, Ulrike Felt, Social Studies of Science, Vienna, Austria, "Struggling with potential futures. A comparative analysis of citizens' anticipatory practices in three issue spaces" Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

FEBRUARI

28 februari, Celia Lury, Centre for Interdisciplinary Methodologies, Warwick, UK, "Compositional methods as a way to activate the present in an era of rendition" Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

MARS

21 mars,  Brian Rappert, Sociology, Philosophy and Anthropology, Exeter, UK, Articel to be annonunced  Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

APRIL

18 april,  Mats Fridlund, Aalto, Finland, "Gunning for determinism: sociotechnical affordances, agencies and artifactualities in the emergence of modern terrorism"  Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00


MAJ

9 el 16 maj,   To be annonunced  Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

JUNI

13 juni,  Malcolm Ashmore and Olga Restrepo, National University of Colombia, Bogota, "Why Bogota?"  Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

 

HÖSTEN 2017

SEPTEMBER

13 september, Thomas Hylland Eriksen, University of Oslo, Exchange Tema T,  "What Difference Can Social Science Make, especially in an age of post truth?"    Lokal:  Universitetsklubben, kl 13.15 - 15.00


OKTOBER

11 oktober,  Marsha Rosengarten,  Goldsmiths, London, UK,  Articel to be announced  Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

NOVEMBER

1 november, Simon Guy,  Faculty of Arts and Social Sciences, Lancaster Unviersity,  Articel to be annonunced Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00

 

29 november, Wendy Espeland, Department of Sociology, Northwestern University, USA, Articel to be annonunced  Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00


DECEMBER

 

 

 

Kalendarium

Högre seminarium

TEVS
P6
ValueS
Environmental Humanities

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 10 10:34:25 CET 2018