Hide menu

Händelser närmaste året

2018-02-01

"Up and down and sideways. Collaboration, anthropological representations and power dimensions." Textseminarium med Anette Wickström

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
2018-02-01 kl 10:15 -- 2018-01-02 kl 12:00 Denna vecka välkomnar vi Anette Wickström, Tema Barn, för en gemensam diskussion av hennes text "Up and down and sideways. Collaboration, anthropological representations and power dimensions." Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-02-08

"Why ANT needs Haraway to think about bodies". Text seminarium m. Ericka Johnson

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Ericka Johnsons kapitel "Why ANT needs Haraway to think about bodies". Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-02-15

"Automated Intimacy on Infidelity Websites: The Case of Ashley Madison’s Bots" . Text seminar w. Katherine Harrison

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar vi gästforskaren Katherine Harrison, Köpenhamns universitet, för en gemensam diskussion av hennes text "Automated Intimacy on Infidelity Websites: The Case of Ashley Madison’s Bots" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-02-22

Text seminarium med Kerstin Sandell, Lunds universitet.

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Mer information kommer.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-03-01

"Om okänsliga män och prostataundersökningar" Text seminarium m. Jenny Gleisner

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Jenny Gleisners text "Om okänsliga män och prostataundersökningar", en populärvetenskaplig text på svenska. Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-03-08

Text seminarium med Maria Cristina Murano

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Maria Cristina Muranos text "A comparative study of the arguments given by the Food and Drug Administration and the European Medicines Agency in the evaluation of growth hormone for idiopathic short children". Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Thu May 07 16:17:33 CEST 2015