Hide menu

Händelser närmaste året

2018-04-26

"Adopting, Adapting and Putting into Practice: Translating Knowledge for Profitability". Textseminarium m. Hannah Grankvist

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Hannah Grankvists text ”Adopting, Adapting and Putting into Practice: Translating Knowledge for Profitability" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-05-03

Textseminarium m Ivanche Dimitrievski

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Titel kommer inom kort
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-05-24

"Rehabilitating the self-caring subject: a material semiotic analysis of living with chronic pain and fatigue". Textseminarium m. Else Vogel

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Else Vogels text "Rehabilitating the self-caring subject: a material semiotic analysis of living with chronic pain and fatigue" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-05-31

"Phenomenology, Bioethics, and Emergent Normativities - On the Need for an Ethics of Embodiment and Entanglement in Medicine". Textseminarium m. Kristin Zeiler

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Kristin Zeilers text "Phenomenology, Bioethics, and Emergent Normativities - On the Need for an Ethics of Embodiment and Entanglement in Medicine". Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-06-07

"Surprise and Success in Uterus Transplantation. Exploring Patients' and Professionals' Accounts". Textseminarium m Lisa Guntram

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lisa Guntrams text "Surprise and Successe in Uterus Transplantation. Exploring Patients' and Professionals' Accounts" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-06-14

"Menstural Cups and Hymens". Textseminarium med Ericka Johnson

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Ericka Johnsons text "Menstrual Cups and Hymens". Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Thu May 07 16:17:33 CEST 2015