Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-12-12

Urbergsgruppen och svensk miljöaktivism

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Björn Wallsten & Anna Kaijser presenterar ett textutkast om svensk miljöaktivism, med fokus på Urbergsgruppen. Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-12-13

Slutseminarium - Darcy Parks

Seminarium - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Darcy Parks presenterar sitt utkast av sin avhandling som handlar om initiativ med smarta städer; Opponent: Ulrik Jørgensen, Ålborgs Universitet Köpenhamn; Ordförande: Harald Rohracher
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se http://liu.se/forskning/teknik-vardag-samhalle-tevs, kontakta Fredrik Backman, e-post fredrik.backman@liu.se.

2017-12-14

Algo-humanic recalibration in counting and accounting

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lotta Björklund Larsens text. This paper addresses what we call the algo-humanic recalibration in counting and accounting. Studying the recalibration is a way to understand what aspects are considered when, on the one hand, trusting the results that algorithms produce and, on the other, the decisions when ‘human’, tacit, knowledge takes over. Drawing on two very different empirical fields – quantified self technology and digital samples of taxpayers for audit – we aim to raise the gaze from the empirical specificities to propose more general insights about the practices and processes involved when choosing between results from counting and accounting calculations and the human experience/knowledge. Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-12-19

TEVS - Julavslutning

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Julavslutning
Kl 10:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Planeringsseminarium

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Planering inför nästa termin. Ta med kalendrar samt förslag på presentationer och gäster att bjuda in!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-12-21

Menstrual cups, hymens and coronas.

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Ericka Johnsons utkast till ett bokkapitel i hennes bok om "refraction". Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu May 07 16:18:15 CEST 2015