Göm menyn

P6: Kropp, kunskap, subjektivitet

kugghuv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 är namnet på den grupp forskare och tillika det seminarium som träffas på torsdagar, kl. 10.15-12, i seminarierummet ”Forum”. Forskargruppen fick sitt namn under 1990-talet, då professor Boel Berner initierade det sjätte programområdet på tema T.


Programområdets fokus utgjordes då av frågeställningar som berörde tematiken ”Teknik, praktik och identitet”. Sådana frågeställningar är fortfarande centrala i vårt arbete, men vi diskuterar också aktörskap och kroppslighet, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande i relation till utvecklande och användande av teknologier (i bred mening) liksom hur subjekt och olika teknologier kan konstituera varandra i specifika praktiker. Vi undersöker sociala, kulturella, filosofiska och etiska aspekter av teknologier (ofta, men inte bara, i relation till medicinska praktiker). Vi är en tvärvetenskaplig grupp som använder oss av såväl samhällsvetenskapliga som humanistiska ansatser, och som går i dialog med annan forskning framför allt i vetenskapsfälten medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier. Många av oss är inspirerade av eller använder oss av feministiskt teoretiska perspektiv, såsom feministiska vetenskapsstudier och feministisk fenomenologi.

Varje termins seminarieprogram utgörs av en blandning av textseminarier (där vi presenterar ännu ofärdiga och icke-publicerade texter) och seminarier på teman såsom exempelvis akademiskt skrivande, forskningsetik eller informerat samtycke. Som forskargrupp strävar vi efter att ge konstruktiv respons på pågående arbeten i en kollegial och öppen miljö. Vårt mål är att kombinera passionerad, akademisk rakhet med kreativitet, klarhet och generositet och på så sätt skapa ett öppet och samtidigt välstrukturerat diskussionsklimat.

ProgramansvarigaEricka Johnson, Corinna Kruse  och Kristin Zeiler.

Programassistent:Lisa Guntram

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 27 16:24:46 CEST 2017