Göm menyn

Tema Teknik och social förändring

TemaT

 

Vid tema T bedrivs omfattande forskning och utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

 

Aktuellt

Hög kvalitet på forskarutbildningen på Tema Troger klinth

Forskarutbildningarna har inte granskats av UKÄ på flera år och därför planeras en ny omgång. Men UKÄ har redan tjuvstartat med en pilotgrupp för att testa den nya utvärderingsmodellen. Bland de som stod i startblocken fanns Tema teknik och social förändring.
 


Samhällsplanering

Fristående kurser höstterminen 2016.


Upcoming conference October 2016mar

Scrutinizing climate denialism in a warming world.

 

 


Revelation! - an international workshop


Forskningsreportage

Forskning i farten

hannasjogrenSustainability for Whom?: The Politics of Imagining Environmental Change in Education

Utbildningsväsendet har kommit att få en central roll i strävanden efter att skapa en hållbar samhällsutveckling. Begreppet ”hållbar utveckling” finns idag med i såväl internationella överenskommelser som i svenska styrdokument som rör utbildning på olika nivåer.

Tidigare forskning i farten .... 
 

Politik hinder för energieffektivisering

Potentialen för energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets hyreshus är stor. Men slutresultatet är i hög grad beroende av politiska beslut och kommunala prioriteringar, visar Josefin Thoresson i sin doktorsavhandling vid Temaostra teknik och social förändring.

 

Fler nyheter

 

Fler nyheter 

 

Från kalendariet

EHF -Laura Watts (2016-10-04)
P6 - Alma Persson (2016-10-06)
EHF -Ola Uhrqvist (2016-10-11)
TEVS - Kajsa Ellegård (2016-10-18)


Läs mer i Kalendariet

 


 

Ny bokckbok

The Social Life of Forensic Evidence,
Corinna Kruse, University of California Press


Blogginlägg för University of California Press av Corinna Kruse

 

 

TAX Compliance Reading group

Tax Compliance reading group at Linköping University during Autumn will soon be announced.
We meet between 13:15-15:00 in Hygeia in the Tema T building. Fika included!

Texts are sent out the week before – send lotta.bjorklund.larsen@liu.se an email if you want to participate.

Welcome! Nimmo Osman Elmi, Joaquim Campuzano Punti and Lotta Björklund LarsenSidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-26