Göm menyn

Tema Teknik och social förändring

TemaT

 

Vid tema T bedrivs omfattande forskning och utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

 

Aktuellt

Drygt 46 miljoner kronor till fyra LiU-forskare

Av 20 beviljade anslag av Vetenskapsrådets nya Konsolideringsbidrag till framstående yngre forskare gick fyra till Linköpings universitet. De får nu tillsammans drygt 46 miljoner, fördelade på sex år.

MammografiOckså Kristin Zeiler, biträdande professor vid Tema teknik och social förändring, tilldelades maximalt bidrag på 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådets nya Konsoliseringsbidrag till framstående yngre forskare för ”En feministisk studie av medicinsk screening – Normativitet”.

Inom området natur- och teknikvetenskaper gick de två beviljade anslagen till forskare på Institutionen för fysik, kemi och biologi.


 


Forskningsreportage

Forskning i farten

FairTax

fair

 

FairTax är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att ta fram rekommendationer om hur rättvis och hållbar beskattningsreformer kan öka den ekonomiska stabiliteten i EU: s medlemsstater. Forskningsprojektet pågår mellan 2014-2018 och finansieras av EU: s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram.

I FairTax-projektet koordinerar Lotta Björklund Larsen ett projekt om hur de nordiska skattemyndigheterna proaktivt samverkar med stora företag i så kallad ”Cooperative compliance” projekt. Analysen fokuserar på vilka de sociala, organisatoriska och relationella konsekvenser dessa projekt får på skatteförvaltningar men också på skattebetalarnas beteenden.

 

Tidigare forskning i farten ....  

 

Fler nyheter

 

 

 

Från kalendariet

Tema T Applications Workshops (Tue Feb 07 01:00:00 CET 2017)
Högre seminarium - Monica Krause (Wed Feb 15 01:00:00 CET 2017)
Högre seminarium - Daniel Neyland (Wed Mar 08 01:00:00 CET 2017)
Högre seminarium -Sabine Arnaud (Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2017)
Högre seminarium - Catelijne Coopmans (Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2017)


Läs mer i Kalendariet

 


 

Ny bok

Glocal Pharma

ej

International Brands and the Imagination of Local Masculinity
Ericka Johnson , Ebba Sjögren and Cecilia Åsberg,
Taylor & Francis eBooks, open access
 

 

 

 

 Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 17 08:32:06 CET 2017