Göm menyn

Madelene Ostwaldwather boder

 

Madelene Ostwald arbetar på Centrum för Klimatpolitisk forskning (CSPR) på Campus Norrköping.

Forskningsområde

Forskar kring markanvändning och skogsfrågor i relation till klimatförändringar och förhandlingar, med visst fokus på utvecklingsländer.

 

ProjeKtaktiviteter

· REDDleaks: Carbon leakage in forest conservation and climate change mitigation

· Scrutinising the story of success of green enclosures from the 80s until today, West Pokot Kenya

· Land use and forests within international climate policy - global and local possibilities and risks

· Analyzing the sustainability of the Burkina Faso parklands in the face of changing economic, policy and climate conditions

· External Interventions and Domestic Governance in Sub-Saharan Africa – Climate Policy

(Se CV för mer detaljer)

madde

 

 

 

 

 

 Docent

Telefon: 011-36 31 49 (mex)
E-post: madelene.ostwald@liu.se

Adress:
Centrum för klimatpolitisk forskning
Centre for climate Science and Policy Research
Linköpings Universitet, Norrköping
601 74 Norrköping
 

 
 

smallTema Vatten i natur och samhälle  bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om miljöfrågor, hållbarhet och klimatförändringar i natur och samhälle historiskt och i nutid.

 

Om Tema

Tema greenTema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Vatten i natur och samhälle

 

Forskning vid LiU

LiU logo

Forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet bedrivs inom fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap, Tekniska högskolan vid LiU och Hälsouniversitetet.  Vid 2008 års utgång hade universitetet 315 professorer, 124 forskarassistenter, 88 postdoktorer och 1264 aktiva doktorander. Totalt publicerades under året 205 doktorsavhandlingar och 1060 vetenskapliga artiklar.

Läs mer om forskning vid LiU

 


Sidansvarig: madelene.ostwald@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-25