Göm menynDoktorand


Tel:
 013-28 22 79
E-post: ola.uhrqvist@liu.se

Adress:

Linköpings universitetet
Tema vatten i natur och samhälle
581 83 LINKÖPING 

 

smallTema Vatten i natur och samhälle  bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om miljöfrågor, hållbarhet och klimatförändringar i natur och samhälle historiskt och i nutid.

 

Om Tema

Tema greenTema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Vatten i natur och samhälle

 

Forskning vid LiU

LiU logo

Forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet bedrivs inom fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap, Tekniska högskolan vid LiU och Hälsouniversitetet.  Vid 2008 års utgång hade universitetet 315 professorer, 124 forskarassistenter, 88 postdoktorer och 1264 aktiva doktorander. Totalt publicerades under året 205 doktorsavhandlingar och 1060 vetenskapliga artiklar.

Läs mer om forskning vid LiU

 


Sidansvarig: ola.uhrqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-25