Göm menyn

Studievägledning vid Tema

Studievägledning är till för både dig som redan är student och för dig som funderar på att söka till våra utbildningar. Studievägledaren fungerar som en neutral samtalspartner och kan erbjuda vägledning och hjälp av både övergripande och praktisk karaktär i olika studierelaterade frågor.

Som student kan du vända dig till studievägledaren om du till exempel vill diskutera din studiesituation, hur du ska planera dina fortsatta studier, vilka kursval du ska göra inom din utbildning eller planering inför utlandsstudier. Om du behöver stöd för att komma igång med studierna på ett bra sätt kan jag också hjälpa till med tips och råd om hur du planerar din tid, undviker stress, hittar motivationen och koncentrationen, tar dig an kurslitteraturen etc. 

Studievägledaren har inga färdiga lösningar utan det vägledande samtalet syftar till att ge dig bättre möjlighet att fatta dina egna beslut i studierelaterade frågeställningar. Att kunna bolla dina tankar med en utomstående part kan kännas skönt och göra det lättare att hantera till exempel en valsituation. Studievägledaren har som grundsyn att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv.

Studievägledning vid Linköpings universitet omfattas av sekretesslagen 7 kap. 9–10 §. Studievägledaren har alltså tystnadsplikt, vilket innebär att studievägledaren inte lämnar vidare uppgifter om en students personliga förhållanden utan studentens medgivande.

Förutom vägledande samtal arbetar studievägledaren med viss studieadministration, deltar i arbetet med att utveckla utbildningar och följer upp studenternas studieresultat.

 

Vad kan studievägledaren hjälpa dig med?

 • Information om institutionens utbildningsprogram och fristående kurser
 • Vägledning kring val av program och kurser inom programmet
 • Antagnings- och behörighetsfrågor
 • Planering av dina studier om du av någon anledning har halkat efter
 • Råd kring studieteknik
 • Vägledning kring utlandsstudier
 • Program- eller ämnesspecifik karriärvägledning, information om arbetsmarknaden
 • Information om tillgodoräkning av fristående kurser inom ditt program
 • Information om tröskelkrav på programmet och dispenser
 • Information om studieuppehåll, avbrott, återkomst till program
 • Information och vägledning kring att studera med funktionsnedsättning
 • Information om andra stödfunktioner som du som student har tillgång till på universitetet, t.ex. studenthälsan, funktionshinderkoordinator, språkverkstaden etc.

 

Varmt välkommen att ta kontakt!

För kortare frågor går det utmärkt att maila, ringa eller komma förbi kontoret i Tema-huset på campus Valla eller Kopparhammaren 2 på campus Norrköping.

För längre samtal, boka tid via den här webbsidan: www.timecenter.com/filfak-uv. Tänk på att välja rätt kalender utifrån var du vill träffa studievägledaren, i Norrköping eller Linköping. Har du svårt att komma hit kan vi boka ett samtal via Skype. Ange det i din bokning så ordnar vi det.

E-post:

Miljövetenskap och geografi: studievagledare.miljovetare@liu.se

Samhällsplanering: studievagledare.samhallsplanerare@liu.se

Genusvetenskap: studycounsellor.gender@liu.se

Barn: studycounsellor.child@liu.se

 

 

 


Studievägledare

Rebecca Olsson

Campus Valla, rum C:211
Campus Norrköping, rum 3014, Kopparhammaren

Miljövetenskap och geografi: studievagledare.miljovetare@liu.se

Samhällsplanering: studievagledare.samhallsplanerare@liu.se

Genusvetenskap: studycounsellor.gender@liu.se

Barn: studycounsellor.child@liu.se


 

 

relaterade länkar

Antagningsenheten

Centrala studiestödsnämnden, CSN

Examen

Funktionshinder

Karriär

Studenthälsan

Språkverkstaden

 

 

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 16 15:46:51 CET 2018