Göm menyn

Kursutbud vid Tema

Forskarutbildningen vid Institutionen för Tema erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

 

Kurser 2021
 

► Att lyssna på barn: barns deltagande, röster och rättigheter i forskning och politik

7,5 Hp

[Listening to Children: Children’s participation, rights, and voices in research and politics] 
Course director/contact: Karin Zetterqvist Nelson 
Period: Kursen ges på halvfart ht 2021, 10 veckor (7 sept-13 nov), med koncentrerad undervisning på plats i Linköping vid några tillfällen under kursens gång.

 

► Barnforskning: från klassiker till nya kritiska perspektiv

7,5 hp halvfart

Course director/contact: Johanna Sköld och Johanna Sjöberg.
Period: 25 januari- 2 april, 2021.

Kursinnehåll

I den här kursen studerar vi hur barnforskning har bidragit till att utmana förståelser av såväl människa som samhälle. Kursen har ett kronologiskt upplägg där doktoranderna läser klassiska originaltexter och bearbetar dem för att skapa en överblick över barnforskningsfältets framväxt. Kursens övergripande mål är att doktoranderna ska kunna redogöra för olika vetenskapliga traditioner inom barnforskningen utifrån klassiska texter samt resonera kring hur barnforskning bidrar till kritiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora (Se bifogad Studiehandledning för information om upplägg och litteratur).

 

► Barn- och barndomsforskning: Metodologiska grunder och etiska överväganden

7,5 hp halvfart

Kursansvarig: Asta Cekaite och Håkan Löfgren
Period: 5 april- 13 juni

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att diskutera centrala begrepp och tankegångar inom kvalitativ metodologi, identifiera metodologins betydelse för forskningsprojekt gällande design, genomförande och utfall (från problemformulering till resultatpresentation) samt att resonera kring betydelsen av reflexivitet och forskningsetik (i forskningen om barn). Kursen innehåller praktiska moment: att planera en forskningsdesign med kvalitativa metoder (mer detaljerad information kommer).

 

 Engaging with Normativity: Normative Embodiment and Normativity in Medical/Technological Knowledge Practices and Policy-Work (6 hp)

Institution/Department: Tema

Kursansvarig/Course coordinator: Kristin Zeiler
Period: October-November 2021
Mer information
 

Infrastructures as a contested terrain (6 credits)
The course will be given in weeks 8-12 (17 February – 20 March 2020). 

Course director/contact: Harald Rohracher and Jonas Anshelm.
Teaching language is English. 
More information 
 

 Interdisciplinary perspectives on sustainable development, 3 hp

Institution/Department: Tema
Kursansvarig: Anders Hansson
Administration: Susanne Eriksson
Course Duration: September-October 2021
Deadline for applications: 18th June 2021
Flyer

 

► Key Concepts in Environmental Science

Course director/contact: Responsible: Björn-Ola Linnér
Preliminary Period: September

 

► Methodology in Environmental Science
Course director/contact: Mathias Fridahl
Preliminary Period: March - April 2022
 

► Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies, 7,5 Hp (5+2,5 hp)
Course director/contact: Madina Tlostanova
TEMA course.
Taught every year in January-February. More information.

 

► Reimagining the humanities, 10 ECTS (3+7)

Course director/contact: Madina Tlostanova
Taught in February 2020 and subsequently every year.

 

► Research planning and proposal writing
Course director/contact: Alex Enrich Prast
Preliminary Period: April -October 2022
 

 Writing the PhD - genre, form and evaluation, 5 ECTS

Course director/contact: Ericka Johnson
Tema G course.
Offered week 42 and subsequently when there is need.

 


Sidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-07